Netværksmøde i Funder - en del af Projektet Kidsvolley 2.0.

Niels kliim bød velkommen

Bordet rundt: Præsentation og Rigets tilstand.

Jørgen /MJVB og Ikast KFUM: Der er rigtig mange spillere og hold i alle rækker. Træningsmiljøet er godt og tiltrækker både spillere og trænere fra andre klubber. Klubben skal have fokus på ikke at være for dominerende og det er vigtigt at have øje for naboklubbers trivsel og rekrutteringsarbejde.

Kennet: Lyseng. God herreafdeling. Kæmper med at finde ungdomstrænere og ledere.  Volleyballcenter Aarhus handler om fælles ungdomstræning fredag kl. 17-19 i Rundhøj.

Louise Dahlgaard: 85 kidsspillere i Bedsted foruden Ramasjang, og U14-hold. Der er til gengæld for få U16-U18 og dem, der er spiller på seniorhold. 20 kidsspillere har medlt sig til at blive hjælpetrænere! Der skal altid rekrutteres nye spillere i Bedsted for der er en voldsom netto-fraflytning af unge fra byen.

Louise er nu flyttet til Aarhus og har meldt sig på banen i forhold til at hjælpe ASV med at få en kidsvolleyafdeling op at stå. (Niels: DVBF er klar til at støtte op)

Erik Graversen, beachvolleyleder i Aarhus og kredsen: Hvordan kan vi få synergi mellem volley og beachvolley på ungdomsområdet. (Niels forklarede om DVBFs indsats på området).

Mogens, Pia og Mogens,  Funder: Seniordamer spiller stadig i division, der er et herrehold i JS. Ældre spillere på begge hold. Desuden er der et mixhold. Succeshistorien ligger på kidssiden, hvor sidste sæson sluttede med ca. 36 spillere. De er ikke alle kommet i gang endnu i år pga. uafsluttet fodboldsæson, men de skal nok komme. Funder får teen-spillere i år! Problem: Meget lidt træningstid. Kun 1,5 time hver mandag til ungdomsspillere. Der er lavet et ”Buddy-program” hvor de rutinerede ungdosmspillere bliver sat til at være buddy for en ny. Der er desuden et smily-koncept, hvor en god indsats af alle til træning udløser en smily. 10 smily’er på en sæson giver en præmie – en tur.

(Niels: Smily-ordninger mm er supergode til at få mødre til at synes godt om kidsvolley – og det er dem, der bestemmer, hvad junior går til)

Flemming, Gjellerup KFUM, havde 12 kidsspillere sidsge år, men er nu kommet op på ca. 20. Der er desuden teen og ungdom. Har holdt forældremøde i går og satser nu på at få involveret nogle forældre i leder og trænerarbejdet.

Carsten, Gjellerup KFUM. U16-træner med efterskole-problemer. Har haft succes med at rekrutere via skolestævner og byfest-volleyturnering for skoleelever.

Torben, Uldum IF. Har en gruppe på 35 i ca. 5.-7. klasse der nu træner to gange om ugen. Det har givet et lille frafald, men det skal nok vise sig som en god investering.  ”Fantastisk Fredag” er et Uldum-koncept med kidsvolley kl. 16-18 og derefter fælles spisning og volley sammen med familierne.

En diskussion af licenserne, som der ikke er så meget forståelse for i forsamlingen. Niels forsvarede dem dog bravt.

Peter A Sørensen, Aabyhøj. Arbejder med at lave ungdomshold sammen med to unge i Aabyhøj. Aldersgruppe 13-18 år. Det skal være sjovt og udfordrende for alle uanset om man er begynder eller rutineret. Spillerne har trukket venner med, og selv om nogen falder fra fx pga efterskole, kommer der lige så mange nye, så der er fortsat 18-20 spillere. Claus Tindbæk er blevet tilknyttet som træner. Der også et herrehold i DS og der arbejdes på at genstarte et damehold. Der er desuden ca. 40 mixspillere. Ekstra træning kan nu tilbydes i samarbejdet Volleycenter Aarhus.

Heine, Rødding UIF, Vi har 7 teenspillere, der alle er klar til at træne kidsspillere. Der kommer så 2 kidsspillere og så de 7 hjælpetrænere😉 Der planlægges noget sammen med skoler og SFO’er for at få nogle hold i gang. De 7 Teenspillere bliver solgt til Randers, hvor de træner 1 gang pr. uge foruden 1 gang pr. uge med Rødding.

Diskussion af U14-turneringstilbudene:
Teenvolley og/eller ungdomsvolley???
Forslag: Teen2-stævner slutter med en kamp for alle spillere i 6-mandsvolley. (der blev nikket til dette) -Holdene kan deltage i UGP med blandede hold fra flere klubber.

Kenneth opfordrede voldsomt til at deltage i camps. Der er camps i Ikast i sommerferien, påskeferien mm. Og der er også plads til flere i volleyballcenter Aarhus’ træninger hver fredag.

Formålet med kids open-rækker blev drøftet.

Niels Kliim opsumerede de seneste års konsulentindsats og tilbød en bred vifte af tilbud. Klubberne kan bare henvende sig!!

Husk Kids- og Ungdomsvolleygruppen. Put nye trænere ind i gruppen. Man kan også bruge siden som ”købsalgogbytteside” til at danne 6-mandshold!

Vedtagelse: Der dannes facebookgrupper for trænerne i Kids Øst, Kids Vest, Teen og UGP.

Kig ind på Sweitzerkniven: www.Uvolley.dk

Der findes også en side, der hedder volleypedia, for dem, der gerne vil være rigtig kloge.

Projektet, ”Den sjoveste sveder” sættes i søen nu. Målet er at ramme Moders bløde punkter via facebookreklamer, så hun sørger for at sende børnene til kids-volleyballtræning.

 

Der er stemning for at vi fortsat skal have et netværksmøde forud for sæsonen – og gerne med flæskesteg.

Måske med en time i hallen, men det må heller ikke tage for lan tid på en hverdagsaften – og det er svært at få folk til at bruge en lørdag.

GP-dommerkurset kan købes hos DVBF.ref. jd

 

 

Bedsted holder stævnet FM-Kids