Referat af tlf.best.møde i MJVB tirsdag d. 9. april 2019

Deltagere: Lone Godballe, Preben Dahlgaard, Kennet Rusbjerg og Jørgen Donslund(ref)


1. Formands- og bestyrelsesvalg i VD

Forskellige kandidater nævnt. Vi ser meget gerne et personsammenfald mellem kredsens bestyrelse og VDs bestyrelse.
Lone træder ud begge steder.

2. Kredsrepmøde tirsdag d. 30/4 i MacYs lokaler i Frederiks

Lokaler og ævlekage er bestilt. Jørgen bestiller også en flaske til dirigenten.

Arvid er klar til at dirigere.

Lone stopper. Preben er villig til at tage formandstjansen.

De personer, der evt. er i spil til VDs bestyrelse opfordres til at stille op til MJVBs bestyrelse og vi opfordrer klubberne til at møde op og bakke op om kredsens kandidat ved VDs årsmøde. Preben og Kennet tager kontakt til nogle af de lokale kandidater, vi har hørt rygter om.

Bestyrelsens beretning, stikord: Succes med afskaffelse af personlig licens i JS - vores revolte sidste år viser sig fuldt berettiget og viser vejen frem for VD. Velkommen til alle de nye jyllandsseriespillere. Noget om formandsvalg både i VD og MJVB. Den fremtidige kurs. Medlemstal. Raptus nåede ikke at blive godkendt, så der mangler 90 medlemmer.

Mundtlig fremlæggelse: Lone laver et interview med en succesfuld kidstræner og leder, som fx. Torben Christensen i Uldum.

Jørgen indkalder beretninger fra alle udvalg. Deadline 2. påskedag d. 22. april. Jørgen samler skriftlige beretninger, stillinger, regnskab, statistik osv.

Regnskabet drøftet. OK med et underskud. Vi skal have nedbragt egenkapitalen.

Forslag fra Ry om at indføre wild card i DS.
Bestyrelsen synes umiddelbart at det virker lidt unødvendig, idet niveauet i JS-toppen er på højde med midterfeltet i DS. JS er GP-række, hvor man uden bøvl kan putte flere hold ind. Flere end 9 hold i DS vil gøre det umuligt at køre 3-kantstævnemodellen fuldt ud.

Kandidater til JUBI-pokalen nævnt. Afgøres senere.

3. VD og SVBK spørger om vi vil give kr. 5000 til et projekt med at lave træningsplaner til uerfarne kidstrænere.
Godkendt, - men vi spørger til et tilsvarende(?) projekt, som skulle laves af volley-TV sammen med konsulenter mm.