Forklaring af Forkortelser
Savner du nogen - så send en mail
1p1 Nr. 1 i Pulje 1 (i GP-planer)
Be Bestyrelsen
BU Beachvolley-Udvalget
DIF Danmarks IdrætsForbund (hvori VD indgår)
DJ  DameJunior (normalt 9.-10. kl.). Nu DU17.
DM  Danmarksmesterskaber
DR  Drenge (normalt 7.-8. kl.) Nu HU15.
DS Danmarksserie 
DSD Danmarksserien for damer
DSH Danmarksserien for herrer
DT DanmarksTurnering dvs. divisionsrækker 
DU  1: Dommer-Udvalg
DU 2: Dame-Ungdom (fælles ungdomsrække for DU15, DU17 og DU19))
DVBF Dansk Volleyballforbund ind til 2016; nu Volleyball Danmark(VD) (som MVVBK er en del af).
DY Dameynglinge (normalt 11.-12. kl.). Nu DU19.
FIVB Det internationale Volleyballforbund (på fransk)
FVBK Fyns Volleyballkreds
GP  Grand Prix (Super-turneringssystem)
HJ HerreJunior (normalt 9.-10. kl.). Hedder nu HU17.
HY HerreYnglinge(normalt 11.-12. kl.). Nu HU19.
HU HerreUngdom(fælles række for DR-HJ-HY / HU15-HU17-HU19)
JS Jyllandsserien 
JSD Jyllandsserien for Damer
JSH Jyllandsserien for Herrer
KIDS Spillere fra 6. kl. ned til ca. 0. kl.
MVBK Midtjysk Volleyballkreds. Dækkede Østjylland. Er nu optaget i VVBK.
MVVBK Midt og Vestjysk Volleyballkreds. Arbejdsnavn for VVBK udvidet med MVBK-området.
Niv. Niveau (i GP-planer)
NVBK Nordjysk Volleyballkreds
P Pulje (i GP-planer)
PU Protestudvalg
Rep-møde Repræsentantskabet  holder Rep-møde sidst i april og er kredsens højeste myndinghed. Hver klub har to stemmer uanset medlemstal.
S1H Serie 1 Herrer
S1D Serie 1 Damer (GP-række)
S2H Serie 2 Herrer (GP-række)
Sek Sekretariatet = kredssekretæren
SVBK Sjællands Volleyballkreds (fælles navn for sammenslutning af Sjællands og Københavns kredse.
SyVBK Sydjysk Volleyballkreds
TC Talentcenter
TU  Turneringsudvalg
U-GP Ungdoms-Grand Prix (=turneringen)
UU  Ungdomsudvalg
VD
Volleyball Danmark
VM Vestjysk Mesterskab!
VVBK Vestjysk Volleyballkreds