Tilmelding til MJVB-turneringen 2011-2012

Midtjysk Volleyball indbyder hermed til volleyturneringer i Stævne- og Grand Prix-rækkerne som er

Deltagelse i turnering
FAST TILMELDT:
Hvis man melder holdet til en række i alle sæsonens stævner (fast tilmeldt) får man en væsentlig rabat i forhold til at melde sig fra stævne til stævne. Betingelserne er at klubben har klubmedlemsskab af DVBF og MJVB og at turneringsdeltagelsen betales efter regning i november. Desuden skal man selvfølgelig huske at melde afbud inden turneringsplanen laves, hvis man ikke kan komme til et af stævnerne. Fast tilmeldte hold får de bedste seedninger i første turneringsrunde.
LØSE TILMELDINGER:
Man kan få dage inden et stævne melde (ekstra) hold til. Turneringsplanerne laves fra 8 til 2 dage før stævnet - se den enkelte række for at kende tilmeldingsfristen. Hold fra basisklubber, skolehold oa. kan kun deltage i stævnerne som løst tilmeldte, og basisklubber skal desuden betale et tillæg på 25 % på turneringsgebyrer etc. - til gengæld sparer de klubkontingentet på 2350 kr..

Grand Prix-rækker 2011-2012
Række Fast tilmelding og
løs tilmelding til første runde
Tilmeldingsfrist:
Første 
turneringsdag
Holdgebyr incl. 
holdlicens for
Hele turneringen
/enkeltstævner
Personlig
licens til 
DVBF
Alders-
grænser
Antal turne-
rings-
runder
Til-/ Framelding til kommende runder
Kidsvolley
ØST
Onsdag 5/10 kl. 23.55 9/10 i Vejlby Risskovhallen 500/100* 39 0.- 5.kl. 8 Kidsvolley.net
onsdag før stævnet
Kidsvolley VEST Tirsdag 4/10 kl. 21.00 (8-)9/10 i Ilskov 
- Med eller uden overnatning
500/100* 39 0.-5.kl. 8 Kidsvolley.net
tirsdag før stævnet
DU14 Teen 1-2
HU14 Teen 1-2
Onsdag 5/10 kl. 23.55
el. Tirsdag 4/10 kl. 21.00
9/10 i Vejlby Risskovhallen eller
9/10 i Ilskovhallen
500/100 39 6.-7. kl. 8 Teenvolley.dk
tirsdag før stævnet
DU14 
HU14 
Fredag d. 23/9 kl. 18 L. 1/10 i Spentrup el. Lyseng 600/175 39 f. 98-99 8 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
DU16 
HU16 
Fredag d. 23/9 kl. 18 L. 1/10 i Spentrup el. Lyseng 700/175 72 f. 96-97 8 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
DU18
HU18 
Fredag d. 23/9 kl. 18 L. 1/10 i Spentrup el. Lyseng 800/175 72 f. 94-95 8 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
DU20 
HU21 
Fredag d. 23/9 kl. 18 L. 1/10 i Spentrup el. Lyseng 900/200 72 f. 91-93 8 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
Mix motion Nord Tirsdag 27/9 kl. 21 L. 1/10 i Hvidbjerghallerne, Mors 1200/250 39   8+1 Tirsdag 4 dage før kl. 21.00 til sekretariatet
Mix motion 
Syd
Torsdag 29/9 kl. 18 1/10 i Sportscenter Herning, Holing 1200/250 39   8+1 Torsdag 2 dage før kl. 18.00 til Steen Jørgensen, 97222521
Serie 1 
Damer
Tirsdag 27/9 kl. 21 L. 8/10 - evt. i Hjermhallen. Anden værtsklub søges. 2000/325* 104/39   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet
Serie 1 
Herrer
Tirsdag 27/9 kl. 21 L 8/10 i Hjermhallen 2000/325* 104/39   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet

Tilmeldingsprocedure:
1. Send en mail til MJVBs sekretariat, med tilmeldingen. Husk at angive klub, række, antal hold og gerne kontaktadresse til holdene.
Angiv ved tilmeldingen om den gælder hele turneringen eller blot første runde. Tilmelding til Mix Syd må gerne sendes til såvel turneringslederne som sekretariatet. Men sendes det kun til sekretariatet vil det også blive sendt videre.
2. Derpå kontrollerer du i stillingerne, om tilmeldingen er registreret korrekt (med plus(+) ved de runder, I skal være med i) og slår straks alarm til sekretariatet, hvis der er fejl.
Særlig ordning for kidsvolley, der meldes til alle stævner via Kidsvolley.net. Her skal der meldes til hvert stævne, uanset om man er forudtilmeldt og har betalt forud for hele sæsonen. Hvis man har betalt forud for fx. 4 hold, i Kids, kan der i hver runde deltage 4 hold uden at der kommer efterregning. Det behøver ikke være de samme hold, der er med i hver runde. I det omfang, der er plads, kan man deltage i både Øst og Vest-stævnerne. Hvis man fx. har 4 fast tilmeldte kidshold, og lørdag spiller med 3 hold i Vest-rækken hvorpå man søndag tager til stævne i Østrækken med 2 hold (som i princippet kan være de samme hold som spillede lørdag). Det regnes som 3+2 = 5 hold i den pågældende runde. Der er fast tilmeldt 4 hold. På efterbetaling bliver der næste sommer opkrævet 100 kr for det ene ekstra hold.

Datoer og turneringsplaner:
1. Oversigten over spilledage og steder findes på hjemmesiden - klik ind i venstre spalte.
2. Turneringsplanen for hver enkelt runde kommer på hjemmesiden dagen efter tilmeldingsfristens udløb (Mix-motion Syd ser den dog først i hallen).
Der udsendes altså ikke turneringsplaner direkte til deltagerne. Man skal selv finde turneringsplanen på hjemmesiden.

Reglementer:
Der findes aktuelle reglementer for de enkelte rækker på hjemmesiden

Prisfald
Priserne for Kids og Serie 1 har fået et stort tryk nedad forud for sidste sæson. Måske var det grunden til at disse rækker fik flere hold med? Vi har valgt at fortsætte med disse lave priser. Vi håber det giver endnu flere lyst til at komme med til stævnerne.

Personlig licens eller holdlicens
På fast tilmeldte hold skal alle spillerne have løst personlig licens.
Løst tilmeldte hold kan vælge enten at løse personlig licens eller at betale en holdlicens på kr. 60 pr. stævne. Hvis et løst tilmeldt hold ikke afleverer holdliste med licensnumre, vil de blive afkrævet holdlicens.