Tilmelding til MJVB-turneringen 2014-2015

Midtjysk Volleyball indbyder hermed til volleyturneringer i Stævne- og Grand Prix-rækkerne som er

Deltagelse i turnering
FAST TILMELDT:
Hvis man melder holdet til en række i alle sæsonens stævner (fast tilmeldt) får man en væsentlig rabat i forhold til at melde sig fra stævne til stævne. Betingelserne er at klubben har klubmedlemsskab af DVBF og MJVB og at turneringsdeltagelsen betales på vinterregningen i november/december. Desuden skal man selvfølgelig huske at melde afbud inden turneringsplanen laves, hvis man ikke kan komme til et af stævnerne. Fast tilmeldte hold får de bedste seedninger i første turneringsrunde.
LØSE TILMELDINGER:
Man kan få dage inden et stævne melde (ekstra) hold til. Turneringsplanerne laves fra 8 til 2 dage før stævnet - se den enkelte række for at kende tilmeldingsfristen. Hold fra basisklubber, skolehold oa. kan kun deltage i stævnerne som løst tilmeldte, og basisklubber skal desuden betale et tillæg på 25 % på turneringsgebyrer etc. - til gengæld sparer de klubkontingentet til DVBF.

Grand Prix-rækker 2013-2014
Række Fast tilmelding og
løs tilmelding til første runde
Tilmeldingsfrist:
Første 
turneringsdag
Holdgebyr incl. 
holdlicens for
Hele turneringen
/enkeltstævner
Personlig
licens til 
DVBF*
Alders-
grænser
Antal turne-
rings-
runder
Til-/ Framelding til kommende runder
Kidsvolley
ØST
Torsdag d. 2/10 kl. 21.00 S. 5/10 i Ry 500/100 50 0.- 5.kl. 8 Kidsvolley.net
torsdag før stævnet kl. 21.00
Kidsvolley VEST Torsdag d 2/10 kl. 21.00 S. 5/10 i Skive 500/100 50 0.-5.kl. 8 Kidsvolley.net
torsdag før stævnet kl. 21.00
DU14 og DU16  Teen 1-2
HU14 og HU16  Teen 1-2
Tirsdag d. 23/9 kl. 21.00 L. 28/9 i Gjern 500*/100 50 6.-7. kl. 8 Teenvolley.dk
tirsdag før stævnet kl. 21.00
DU14 HU14 

Fredag d. 27/9 kl. 18

L. 4/10 Randers eller Skjern 600*/175 50 f. 01-02 2+4+2 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
DU16 HU16 

Fredag d. 27/9 kl. 18

L. 4/10 Randers eller Skjern 700*/175 80 f. 99-00 2+4+2 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
DU18HU18 

Fredag d. 27/9 kl. 18

L. 4/10 Randers eller Skjern

800*/175

80 f. 97-98 2+4+2 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
DU21 HU21 

Fredag d. 27/9 kl. 18

L. 4/10 Randers eller Skjern 900*/200 80 f. 94-96 2+4+1 Fredag 8 dage før kl. 18.00 til sekretariatet
Mix motion Nord Tirsdag 30/9 kl. 21 L. 4/10 i Hvidbjerg, Mors 1200/250 50   8+1 Onsdag 3 dage før kl. 21.30 til sekretariatet
Mix motion Syd Torsdag 2/10 kl. 18 L 4/10 i Holing, Herning 1200/250 50   8+1 Torsdag 2 dage før kl. 18.00 til Steen Jørgensen, 97222521
Jyllandsserie(&S1)
Damer
Tirsdag 23/9 kl. 21 ? (27/9-5/10) 2100/335 120/50   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet
Jyllandsserie(&S1)
Herrer
Tirsdag 23/9 kl. 21 S. 28/9 i Vejlby Risskovhallen 2100/335 120/50   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet

  * Holdgebyr for ungdomshold gælder både GP og DM-kval.                             

Tilmeldingsprocedure:
1. Send en mail til MJVBs sekretariat, med tilmeldingen. Husk at angive klub, række, antal hold og gerne kontaktadresse til holdene.
Angiv ved tilmeldingen om den gælder hele turneringen eller blot første runde. Særligt for ungdomshold: En fast tilmelding gælder til GP i efterår, forår og til DM-kval. Hvis man ikke vil være med til alle GP-runder skal man huske at melde afbud - evt. allerede ved tilmeldingen! Inden DM-kvalifikationen starter skal holdene bekræfte, om de ønsker at deltage i disse stævner. DM-kvalifikationens turneringsform afhænger af antallet af hold.
2. Dagen efter kontrollerer du tilmeldingslisten og efter turneringsstart ser du i stillingerne, om tilmeldingen er registreret korrekt (med nul(0) ved de runder, I skal være med i og minus ved dem I ikke skal med i) og slår straks alarm til sekretariatet, hvis der er fejl.
Særlig ordning for kidsvolley og Teenvolley: Selv om et antal hold er forhåndstilmeldt, skal der fortsat meldes til alle stævner via Kidsvolley.net eller Teenvolley.dk. Forhåndstilmelding er en rabatordning for de hold, der deltager mest stabilt. 
Fleksibelt: Hvis man har forhåndstilmeldt 4 hold, i Kids eller Teen 1-2, kan der i hver runde deltage 4 hold, uden at der kommer efterregning. Det behøver ikke være de samme hold, der er med i hver runde. I det omfang, der er plads, kan man deltage i både Øst og Vest-kidsstævnerne. Hvis man fx. har 4 fast tilmeldte kidshold, og lørdag spiller med 3 hold i Vest-rækken hvorpå man søndag tager til stævne i Østrækken med 2 hold (som i princippet kan være de samme hold som spillede lørdag). Det regnes som 3+2 = 5 hold i den pågældende runde. Der er fast tilmeldt 4 hold. På efterbetaling bliver der næste sommer opkrævet 100 kr for det ene ekstra hold.

Datoer og turneringsplaner:
1. Oversigten over spilledage og steder findes på hjemmesiden - klik ind i venstre spalte.
2. Turneringsplanen for hver enkelt runde kommer på hjemmesiden en dag el. to efter tilmeldingsfristens udløb (Mix-motion Syd ser den dog først i hallen).
Der udsendes altså ikke turneringsplaner direkte til deltagerne. Man skal selv finde turneringsplanen på hjemmesiden. Starttidspunktet for alle stævner er kendt i forvejen, og den planlægger man sin transport efter selv om man i sjældne tilfælde har fri i første runde.

Reglementer:
Der findes aktuelle reglementer for de enkelte rækker på hjemmesiden

Priser vi er stolte af 
MJVB har landets laveste turneringsgebyrer og det billigste klubkontingent

Licensregler: Holdlicens, personlig licens og stævnelicens
På fast tilmeldte hold skal alle spillerne have løst personlig licens.
Personlig licens sæson 2014-2015: • Division: 220 kr. pr. år, • Senior: 120 kr. pr. år, • Ungdom: 80 kr. pr. år, • Teen: 50 kr. pr. år, • Kids: 50 kr. pr. år, • Motion: 50 kr. pr. år. Licensen betales til Dansk Volleyballforbund. Gå ind på www.volleyball.dk. Der betales med dankort.
Løst tilmeldte hold i MJVBs turnering kan vælge enten at løse personlig licens eller at betale en stævnelicens på kr. 75 pr. stævne. Hvis et løst tilmeldt hold ikke afleverer holdseddel med licensnumre, vil de blive afkrævet stævnelicens.
For de fast tilmeldte hold i JS/S1 og for hold i DS er holdlicensen på kr. 2.000 indeholdt i turneringsgebyret, og videresendes altså til DVBF.


Klubkontingent
Kontingent til Midtjysk Volleyball er 50 kr. pr. klub pr. år.
Man skal dog også være medlem af DVBF og her er priserne højere:
 Klubber med 0-49 medlemmer: 1.000 kr. pr. år.
 Klubber med 50-99 medlemmer: 2.500 kr. pr. år.
 Klubber med 100-199 medlemmer: 3600 kr. pr. år.
 Klubber med 200 medlemmer og derover: 5.000 kr. pr. år.

Betalinger
Klubkontingentet opkræves af Dansk Volleyballforbund.
MJVB sender regninger ud to gange om året. Vinterregningen i december omfatter fast tilmeldte hold i KIDs, Teen, Ungdom, JS og Mix.
Sommerregningen udsendes i juni/juli og omfatter alle eftertilmeldinger til Grand Prix-rækker og forudbetaling for det kommende års Danmarksserier.
Eventuelle bøder, fx for sene afbud til Grand Prixstævner eller misligholdelse af dommeropgaver i DS kan være med i begge udsendelser.