Tilmelding til MJVB-turneringen 2017-2018

Midtjysk Volleyball indbyder hermed til volleyturneringer i Stævne- og Grand Prix-rækkerne som er

Deltagelse i turnering
FAST TILMELDT:
Hvis man melder holdet til en række i alle sæsonens stævner (fast tilmeldt) får man en væsentlig rabat i forhold til at melde sig fra stævne til stævne. Betingelserne er at turneringsdeltagelsen betales på vinterregningen i november/december. Desuden skal man selvfølgelig huske at melde afbud inden turneringsplanen laves, hvis man ikke kan komme til et af stævnerne. Fast tilmeldte hold får de bedste seedninger i første turneringsrunde.
LØSE TILMELDINGER:
Man kan få dage inden et stævne melde (ekstra) hold til. Turneringsplanerne laves fra 5 til 2 dage før stævnet - se den enkelte række for at kende tilmeldingsfristen. .

Grand Prix-rækker 2017-2018
Række Fast tilmelding og
løs tilmelding til første runde
Tilmeldingsfrist:
Første 
turneringsdag
Holdgebyr incl. 
holdlicens for
Hele turneringen
/enkeltstævner
Personlig
licens til 
DVBF*
Alders-
grænser
Antal turne-
rings-
runder
Til-/ Framelding til kommende runder
Kidsvolley
ØST
Torsdag d. 5/10 kl. 21.00
L. 7/10 i Uldum
500/100 100 0.- 5.kl. 9
Kidsvolley.net
torsdag før stævnet kl. 21.00
Kidsvolley VEST Torsdag d. 5/10 kl. 21.00 S 8/10 Holstebro Stadionhal
500/100 100 0.-5.kl. 9
Kidsvolley.net
torsdag før stævnet kl. 21.00
DU14 og DU16  Teen 1-2
HU14 og HU16  Teen 1-2
Tirsdag d. 3/10 kl. 21.00 L 7/10 i Randers
500/100 100 6.-7. kl. 9
Teenvolley.dk
tirsdag før stævnet kl. 21.00
DU14 HU14  Mandag d. 25/9 kl. 22
L. 30/9 i Bedsted & Holstebro
600*/175 100 f. 03-04 6+3
Mandag 5-6 dage før kl. 22.00 til sekretariatet
DU16 HU16  Mandag d. 25/9 kl. 22 L. 30/9 i Bedsted & Holstebro 700*/175 100 f. 01-02 6+3
Mandag 5-6 dage før kl. 22.00 til sekretariatet
DU18HU18 

Mandag d. 25/9 kl. 22

L. 30/9 i Bedsted & Holstebro

800*/175

100
f. 99-00 6+3
Mandag 5-6 dage før kl. 22.00 til sekretariatet
DU21 HU21 

Mandag d. 25/9 kl. 22

L. 30/9 i Bedsted & Holstebro 800*/200 100 f. 96-98 6
Mandag 5-6 dage før kl.22.00 til sekretariatet
Mix Nord Onsdag 4/10 kl. 21 S. 8/10 i Hvidbjerg, Mors
1200/250 100*   8+1 Onsdag 3 dage før kl. 21.30 til sekretariatet
Mix Syd Torsdag d. 5/10 kl. 18
L 7/10 i Holing, Herning
1200/250 100*   8+1 Torsdag 2 dage før kl. 18.00 til Steen Jørgensen, 97222521
Mix Øst

6
DGI
Jyllandsserie(&S1)
Damer
Tirsdag 26/9 kl. 21
L. 30/9 i Randers Statsskoles hal
2300/400 160   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet
Jyllandsserie(&S1)
Herrer
Tirsdag 26/9 kl. 21  L. 30/9 i Marselisborg Gymnasiums hal 2300/400 160   8 Tirsdag 4-5 dage før kl. 21.00 til sekretariatet

  * Holdgebyr for ungdomshold gælder både GP og DM-kval.                             **: Der kan laves aftaler om holdlicens i Mix-rækkerne i stedet for personlig licens.

Tilmeldingsprocedure:
1. Send en mail til MJVBs sekretær, jd@mjvb.dk med tilmeldingen. Husk at angive klub, række, antal hold og gerne kontaktadresse til holdene.
Angiv ved tilmeldingen om den gælder hele turneringen eller blot første runde.
2. Dagen efter kontrollerer du tilmeldingslisten og efter turneringsstart ser du i stillingerne, om tilmeldingen er registreret korrekt (med nul(0) ved de runder, I skal være med i og minus ved dem I ikke skal med i) og slår straks alarm til sekretariatet, hvis der er fejl.

Særlig ordning for kidsvolley og Teenvolley: Selv om et antal hold er forhåndstilmeldt, skal der fortsat meldes til alle stævner via Kidsvolley.net eller Teenvolley.dk. Forhåndstilmelding er en rabatordning for de hold, der deltager mest stabilt. 
Fleksibelt: Hvis man har forhåndstilmeldt 4 hold, i Kids eller Teen 1-2, kan der i hver runde deltage 4 hold, uden at der kommer efterregning. Det behøver ikke være de samme hold, der er med i hver runde. I det omfang, der er plads, kan man deltage i både Øst og Vest-kidsstævnerne. Hvis man fx. har 4 fast tilmeldte kidshold, og lørdag spiller med 3 hold i Vest-rækken hvorpå man søndag tager til stævne i Østrækken med 2 hold (som i princippet kan være de samme hold som spillede lørdag). Det regnes som 3+2 = 5 hold i den pågældende runde. Der er fast tilmeldt 4 hold. På efterbetaling bliver der næste sommer opkrævet 100 kr for det ene ekstra hold.

Særligt for ungdomshold: En fast tilmelding gælder til Grand Prix OG til DM-kval. Hvis man ikke vil være med til alle GP-runder skal man huske at melde afbud - evt. allerede ved tilmeldingen! Inden DM-kvalifikationen starter skal holdene bekræfte, om de ønsker at deltage i disse stævner. DM-kvalifikationen spilles sammen med resten af Jylland og Fyn. Kvalifikationen foregår som en GP-turnering efter eget reglement. Spilledagene er fastlagt på forhånd. Mere om U-DMkval

Datoer og turneringsplaner:
1. Oversigten over spilledage og steder findes på hjemmesiden - klik ind i venstre spalte.
2. Turneringsplanen for hver enkelt runde kommer på hjemmesiden en dag el. to efter tilmeldingsfristens udløb. (Mix syd ser den ved fremmøde i hallen).
Der udsendes altså ikke turneringsplaner direkte til deltagerne. Man skal selv finde turneringsplanen på hjemmesiden. Starttidspunktet for alle stævner er kendt i forvejen, og den planlægger man sin transport efter, selv om man i sjældne tilfælde har fri i første runde.

Reglementer:
Der findes aktuelle reglementer for de enkelte rækker på hjemmesiden

Priser vi er stolte af 
MJVB har landets laveste turneringsgebyrer og det billigste klubkontingent.

Licensregler: Holdlicens, personlig licens og stævnelicens
På fast tilmeldte hold skal alle spillerne have løst personlig licens.
Personlig licens: Forbundets vise ledere har på Repræsentantskabsmødet hævet satserne på personlig licens for at financiere volleyballvisning på Zibrasport. For kids og mixspillere er licensen hævet med 100%, så sørg for at få set noget volley på www.zibrasport.dk! Du betaler for det! Licensen betales til Dansk Volleyballforbund. Gå ind på www.volleyball.dk. Der betales med dankort.
Løst tilmeldte hold i MJVBs turnering kan vælge enten at løse personlig licens eller at betale en stævnelicens på kr. xx pr. stævne. Hvis et løst tilmeldt hold ikke afleverer holdseddel med licensnumre, vil de blive afkrævet stævnelicens.
For de fast tilmeldte hold i JS og for hold i DS er holdlicensen på kr. 2.250 indeholdt i turneringsgebyret, og videresendes altså til DVBF.


Klubkontingent
Kontingent til Midtjysk Volleyball er 50 kr. pr. klub pr. år.
Man skal dog også være medlem af DVBF og her er priserne højere! I 2016-2017 er det:
 Klubber med 0-49 medlemmer: 1.400 kr. pr. år.
 Klubber med 50-99 medlemmer: 3.400 kr. pr. år.
 Klubber med 100-199 medlemmer: 4.900 kr. pr. år.
 Klubber med 200 medlemmer og derover: 6.600 kr. pr. år.

Betalinger
Klubkontingentet opkræves af Dansk Volleyballforbund.
MJVB sender regninger ud to gange om året. Vinterregningen i december omfatter fast tilmeldte hold i KIDs, Teen, Ungdom, JS og Mix.
Sommerregningen udsendes i juni/juli og omfatter alle eftertilmeldinger til Grand Prix-rækker og forudbetaling for det kommende års Danmarksserier.
Eventuelle bøder, fx for sene afbud til Grand Prixstævner eller misligholdelse af dommeropgaver i DS kan være med i begge udsendelser.