Vestjysk VolleyBallKreds                 

 

Inspirationsdag i Bedstedhallen søndag d. 21. august 2005.

 

24 deltagere: Lone Godballe, Svend Erik ”Smølf” Lauridsen, Niels Ole Ørgaard, HC Jespersen, Iver Bergholt, Tonny Kristensen, Jørgen Donslund, Susanne Enemark, Dennis Juhl, Maria Spens Christiansen, Torben Hagelskjær, Preben Dahlgaard, Kirsten Madsen, Anne Mette Pedersen, Anja Søndergaard, Malene Pedersen, Erik Vestergaard, Else Kristensen, Steffen Vestergaard, Brian Bendtsen, Claus Kristensen, Niels Dahlgaard og Mats Björkman.

 

 

Fra en breddeklub til en eliteklub

Efter morgenkaffe og velkomst var Svend Erik Lauridsen første oplægger med fortælling om egne erfaringer med overgangen ”Fra en breddeklub til en eliteklub”.

Startet i BVC, en breddeklub med træneruddannelse i DGI.

Når spillerne i breddeklubber som BVC yder max. er det tre træninger pr. uge.

Det fører ikke til toppen.

Derfor var det fristende at tage i mod tilbuddet fra Holte.

 

BVC havde været gennem en længere optur. En fusion i Esbjerg glippede i 1998. Derfor blev der lavet en lederweekend, hvor der blev lavet klare strukturer for klubarbejdet, og pludseligt fungerede det hele, der var overskud på kontoen og det lykkedes også efter få år at rykke op i eliten.

Til dels på grund af tilgang af en dygtig spiller.

Men reformen i klubbens ledelsesstruktur var baggrund for den opblomstring, der lagde grundlaget.

De to år med ”projekt Elite” i BVC kostede imidlertid nogle kræfter, idet spillerne skulle træne mere og derfor i nogen grad droppede deres trænerarbejde i ungdomsafdelingen. Efter nedrykningen var der flere der stoppede eller droslede kraftigt ned – bl.a. på grund af tilagebetalingsaftaler på hjemmefronten, hvor man havde trukket større veksler på familien i elitesæsonen.

Smølf tog til Holte

Har siden forsøgt at få sat ord på, hvad ”Holteånden” er.

Det er bl.a. at man træner fem gange om ugen. Man kan dog melde afbud to gange på et år – uden grund!

Man kommer til tiden og overholder reglerne.

Hvis en spiller ønsker særlige aftaler mht. fritagelse fra træning eller andet, skal der følges en procedure, hvor der først skal tages kontakt til anføreren.

 

I en eliteklub handler det først og fremmest om resultaterne. Det er vigtigere end den enkelte spillers velbefindende.

Blandt de dominerende spillere er der en holdning til at det skal være hårdt, gøre ondt og man skal lide sammen. Det vil være uretfærdigt, hvis nogen får fri fra træning eller andre forpligtelser.

 

Der er i dag ikke helt den samme ånd på holdet mere. De spillere, der syntes at det skulle være hårdt og lidelsesfuldt at spille volley, er der ikke længere, og der trænes nu i højere grad med sjov og humør.

 

Spillerne forlangte at der blev råbt ad dem, for at de kunne præstere i afgørende situationer. Det har Smølf så forsøgt i en periode. Men det er ikke nemt som træner, når man ikke synes det er en rimelig opførsel.

 

Smølf kom i bestyrelsen i Holte, på et tidspunkt, hvor der ikke var samme styr på bestyrelsesarbejdet, som for år tilbage. Derfor kunne Esbjergmodellen med en reform af klubstrukturer overføres til Holte.

 

Holte bruger store ressourcer på eliten. Det betyder at de bedste træningstider gives til eliteholdet på bekostning af ungdomsafdelingen. I klubber med store ungdomsafdelinger træner førsteholdene ofte kl. 21-23 om aftenen og det betyder at deres spillere er lettere ofre for eliteklubbernes fiskeri. Der er ingen eliteklubber, der har mere end 1-2 af egen avl på førsteholdet.

 

Fiskeri er en naturlig ting for eliteklubberne.

Elite er for stor en belastning for breddeklubberne.

Skaber bredde elite? – styrker eliten bredden ??

Det er en uendelig diskussion, men der bør under alle omstændigheder være et landshold.

Der ligger et (argentinsk inspireret) forslag om at eliteklubberne skal have ungdomshold – i modsat fald vanker der store bøder.

Der kan også være kontrakter mellem eliteklubber og ungdomsklubber. Det har bredt sig i fodbold og håndbold, hvor der er klub-samarbejder med et team, der er fælles elitehold for et større områdes klubber. FC Midtjyllands samarbejde i FC Midtvest er et godt eksempel, men som Mats forklarede, så har FCM 3 fuldtidsansatte til at tage sig af samarbejdet i  FC Midtvest.

 

Holte har faktisk en ungdomsafdeling nu. Der mangler kun et HY-hold.

Der er nedskrevet en ungdoms-etik med nogle fælles rammer for træningen af klubbens ungdomshold (start/slut med træningen med line-up, afbudsregler osv.)

 

HC: Der er for meget eliteungdom og for lidt breddeungdom. Ungdomsspillere, skal have mulighed for at spille kampe på et niveau, hvor 1-2 gange ugentlig træning er OK.

 

Smølf introducerede trekanten med disse tre hjørner:

Sundhed – Oplevelser – Konkurrence

I denne model kan man finde de fleste menneskers motivation for at spille volley. Spørgsmålet er blot hvordan der vægtes. Men det er under alle omstændigheder vigtigt at man gør noget ud af oplevelserne. De giver fællesskab!

 

Niels Ole afrundede og alle gik til frokost.

 

 

Workshops

 

 

Workshop 1:

Kidsvolley

Jørgen fortalte om Ikastmodellen med træning en gang pr. uge på hver skole samt en ugentlig fælles træning, hvor kidsspillerne fra de fire skoler inviteres i hallen.

 

Smølf: I Holte er der forældreråd for kidshold. Forældrene laver alt holdlederarbejdet såsom kontingentopkrævning, kørsel, planlægning og information og der har netop været fælles grillaften på stranden. Forældrene er altså med til at skabe oplevelser.

 

Tonny: I Skjern har der netop været 30-40 børn til kids-tryout fredag d. 20/8 med udendørs volley og vollf (kombination af volley og golf. Klubben nåede sidste år op på ca. 60 kidsspillere.

Lærerkursus med 12 deltagere.

Skoleturnering med sponsorer (t-shirt til alle deltagere). Det er en Level 2-turnering for alle 3. klasser. Spilles i skoletiden.

 

 

Regelændringændringsforslaglevel 2 diskuteret.

 

Iver: Skives Per Madsen/Gitte Frederiksen kører det på Åkjærskolen og Per Mortensen på Brårup skole. Det er kun lige efter skoletid vi kan få hallen (fritidshjemmet afgiver tid).

Lærerne bruger kidsvolley meget i skolen.

Vi bør komme ud på seminarierne og sikre at fremtidens lærere har stiftet bekendtskab med spillet.

 

Else, Thisted VK: Sidste år kom der 9 spillere til kidsvolley.

I sommerferien har vi præsenteret kidsvolley ved et ferietilbud for børn. Der kom 30 spillere. Vi venter nu spændt på, hvor mange af dem der kommer i klubben.

 

Susanne: Herning har lavet en tag-en-kammerat-med-dag.

 

Kontingent: Fra gratis i Skive til 600 i Holte. De fleste har kun hørt kommentarer om at det er billigt og da det heller ikke er en idræt med dyrt udstyr, kan kontingenterne nemt tåle en tak opad! Det signalerer også kvalitet. Og den skal være der.

DGI i Hammerum herred har en pulje til kontingenttilskud til mindrebemidlede forældre.

I Holstebro Kommune administrerer Niels Ole Ø den samme ordning i DIF-regi.

 

Jørgen omdelte en tilmeldingsavis fra Ikast og fortalte om Store Hoppedag. Forskellige arbejdspapirer, som Mats har lavet til trænerne i Ikast, rundsendes som bilag til referatet.

 

Workshop 2:

Elitemiljø

Referent: Lone Godballe

Oplæg fra Bedsted KFUM omkring deres klub – se bilag.

 

Derefter havde vi en snak om, hvad vi forstår ved elite:

Har vi elite i Vestjylland?

Er det når man spiller i elitedivision?

Eller er det hvis vi bruger vores ressourcer på et hold?

Kan der være elite i ungdomsrækkerne eller er det blot i seniorrækkerne?

Har vi i Vestjylland mulighed for elite defineret som deltagelse i elitedivisionen – eller skal vi slå os til tåls med at være fantastiske til ungdom og motion – og så glæde os over, at vi avler spillere, der kan være med på de gode hold i elitedivisionen.

– Vi må erkende, at vi ikke kan holde på spillerne, når de når en vis alder og derfor rejser til større byer for at få en uddannelse.

 

Vi kunne måske definere elite som udvikling:

-Elite er når indholdet ved træningen/holdet der er vigtigere end antallet, der er til stede og

-Bredde er når antallet er vigtige end indholdet?

 

Skal vi overhovedet bruge ordet elite? – og har det betydning i vores arbejde? – får elite en negativ klang, som om det gælder om at overstræbe og at det foregår på andres bekostning.

 

Konklussion:

Vi kom frem til, at det vigtigste altid vil være indholdet i træningen – at der sker en udvikling med spillerne og at det foregår i en positiv ånd.

 

For os er det ikke så vigtigt at kunne sige, at vi har et ”elitemiljø” – men at vi skaber gode rammer og udvikling.

 

Til sidst havde vi en snak om, at vi altid taler om vore problemer og nærmest skal kravle på knæ for at få frivillige trænere og ledere. I stedet skal vi sige; at vi har et tilbud til dig ”du kan få lov til at være træner her i klubben…….”

 

Jeg vil sige, at for eftertiden har vi i VVBK ikke elitemiljø men UDVIKLINGSMILJØ!!!!!!!!

Lige fra kids til divisionsrækker.

Ref: Lone

 

 

Workshop 3:

Penge

Thorben Riis fortalte om sine erfaringer med at skaffe penge fra sponsorer:

 

Klubben der vil have større sponsorindtægter bliver en forretning.

En forretning må have noget at sælge.

Man skal forberede sig: Hvad kan jeg sælge, hvad er det for en virksomhed? Hvilke salgsargumenter sælger bedst? Skal jeg profilere klubben på eliten, bredden, ungdommen, kidsafdelingen eller noget andet?

Kobl dig ind på firmaets tankegang! Du beder om at blive en del af firmaets ansigt udadtil, og det betyder meget for firmaet, hvilket indtryk omverdenen får af dem.

En god forhandling med en sponsor kan også omfatte at man siger nej til et forslag/en aftale, fordi det ikke giver klubben mulighed for at profilere sponsoren på en ordentlig måde.

Man skal have baglandet på plads, så alle spørgsmål kan besvares klart. Der skal være en klar arbejdsgang for både produktion af publikationer, bander, trøjer og andet og der skal være klarhed over betaling, moms og andre ting som firmaet kunne spørge om.

 

Det behøver jo ikke være bestyrelsen, der står for sponsorindtægterne.

 

Det er vigtigt med gentagelse af reklamen. Den skal vises flere forskellige steder.

 

Der samles en portefølje af avisudklip osv. som medbringes hos sponsoren, når der skal genforhandles.

 

Sponsorarrangementer er en mulighed. Bedsted inviterer til en hverdagsaftenskamp.

Marienlyst med Jens Larsen brugte 27 procent af sponsorindtægterne på sponsorpleje/events.

 

Eksempel på alternativ sponsoraftale:

En frisør får reklamer for 4000, men frem for at betale kontant giver hun 30 gavekort på klipninger til en værdi af kr. 250 pr. stk.

 

Andre eksempler: Klubbens folk går rundt i gågaden ved ”open-by-night” for at promovere firmaet (og klubben).

 

Bedsted har lanceret partneraftaler: Et koncept med 10 elementer. Der er nogle begrænsninger i forhold til hovedsponsoren som forbeholder sig at være det eneste pengeinstitut blandt klubbens sponsorer.

 

Thorben laver aftaler forud for en forhandling. ”Det er når de har tid”.

 

Jørgen fortalte om annoncerne i Ikasts tilmeldingsavis.

 

Else og Claus fortalte om hhv. Thisteds og Bedsteds klubblade.

 

Thorben: Jeg skal overbevise dem om, at de ”sparker sig selv i røven”, hvis de ikke laver en aftale med mig/klubben.

 

Torben Hagelskjær: Skovbakken har en række jobs, hvor klubben tjener penge. Førsteholdsspillerne skal være med, og øvrige kan være med. Det handler om at være hjælpere fx til cykelløb.

HC: I Skive stiller vi hegn op til beachparty og lign.

Preben: Bedsted KFUM tjener ca. 100.000 kr. pr. år på at lave forskelligt klubarbejde. Fx ompakning af varer.

HC: Vi har lavet hold-økonomi, hvor holdet skal skaffe penge til deres egne udgifter. Enten ved et højt kontingent eller ved at lave noget klubarbejde.

 

Workshop 4:

Motionsvolley

 

Referent: Lone

Her havde vi først Iver (Skive og leder af Mix-nord), som fortalte om, hvordan turneringen kører og hvilke tiltag der var kommet frem under evalueringen af sidste sæson – ex. at der skulle laves noget omkring dommerundervisningen - hvilket syd også syntes var en god ide (der skal før en stævne laves et mini mixdommer kursus).

Herefter fortalte han om, hvordan de trænede i Skive : Varme op – så slå de lidt mens der laves hold – spille. De er omkring 15 – 17 til træning og havde kun en bane. Dette ændres. Næste år får de to baner og så er det ikke umuligt at de vil til at tænke på at lave øvelser!

 

Niels-Ole fortalte om, hvordan han var med til at starte mix nord for mange år siden. Han fortalte om, hvordan det i starten tit skete at mændene var ”grimme” til at gå udenom damerne og løbe ind foran dem og tage bolden. – Dette havde vi en snak om, at det havde været et problem og at nogle også havde prøvet at få dispensation fra at have to damer på holdet. Men der var enighed om at dette ikke var et stort problem længere og at de fleste spillede mix netop fordi de gerne ville spille blandet – samt at de der ville undgå at have damer på holdet blot kunne spille i rene rækker.

 

Så kom Niels Ole ind på problematikken omkring, hvad vi gør, når der pludselig står en person i hallen, der gerne vil til at spille, men aldrig har rørt en bold før. Skal vi have plads til alle – hvordan gør man? Gælder det om at den ene får meget opmærksomhed medens resten lidt passer sig selv? Vil de gamle falde fra, hvis der er nogle der ikke kan spille godt nok; ”det gider de ikke bruge tid på”?

 

Det problem har vi vist alle stået i – og der kom flere historier og løsningsmuligheder frem. Det er vigtigt at træneren har føling med om det kan gå – det er vigtigt at være mere end en træner så man kan tage de spillere fra og hjælpe dem med at lære de grundlæggende metoder og bevægelser, så det ikke tager tid fra dem der kan – man kan blive nødsaget til at fortælle spillerne at det her nok ikke er sporten for dig (dette må kun ske i værste tilfælde) - men det er også vigtigt at huske de gamle spillere på at de jo selv har været i samme situation engang, og en måde at blive bedre på, er at de der kan, giver noget videre til de nye – der er endnu ingen der har taget skade af at bruge et par træninger i løbet af sæsonen på at spille med nye.

 

Da Niels Ole spillede mix, foregik det som i Skive, og det troede han at alle mixspillere ville. Derfor blev han meget overrasket da han kom til at træne i Holstebro – for de spillere ville helst have øvelser og så spille de sidste 20 minutter.

 

Til slut kom Lone ind på hvordan hun tog træningen i Holstebro. Hun går ind for at der skal være plads til alle, man skal tage udgangspunkt i hvad spillerne gerne vil – men hun går ind for at for at skabe en god træning, der udvikler spillerne. Derfor mere træning end spil. Det er også vigtigt at spillerne nogle gange træner sammen med dem, de er lige med, og andre gang blandet. Ved at udvikle spillerne, kan det evt. være med til at få dem til at rykke op på rene hold. Hun kom ind på at det kunne være svært kun at være én træner, når der er stor forskel på spillerne og det kan evt. betyde, at man må dele træningen så træneren arbejder med en gruppe, mens resten må træne sig selv.

Til slut fortalte hun om at der skal til at uddannes motions specialister a’ la det der er indenfor kids – samt at DVBF også tilbyder et kursus i ”lets volley” som er et tilbud til de der spiller volleyball for sjov og ikke har en fast træner. (der kan læses mere i bladet ”Uddannelse” som DVBF udsender).

 

Herefter var der en snak om de ting, der var kommet frem, og hvordan der altid vil være forskel på, hvordan der spilles mix i klubberne – fx har Dennis fra Bedsted sidste år startet mix med unge spillere, der ikke har spillet i klubben før, og de har også været med ude at spille. I Vildbjerg har de i senior rækken kun mix og de skal fra i år prøve at lave flere øvelser i træningen og ikke kun spille – dette er også et meget ungt hold.

 

Vi var omkring turneringen; at der ikke kom så mange nye hold til og at der var stor forskel mellem top og bund. Her talte vi om hvordan vi får fat i de, der løber rundt og spiller volley men ikke kommer ud og spiller kampe – her har vi ingen løsning, blot at hvis man hører om nogle er det med at få dem fortalt at de har mulighed for at komme ud og spille med andre.

 

 

 

 

Afslutning

Mats: Hvordan skaffer vi trænere og ledere (og ildsjæle)?

 

Udgangspunkt i Smølfs trekant: sundhed – oplevelser – konkurrence.

Mats’ påstand er, at de, der går videre i systemet og bliver værdifulde klubledere og trænere, har fået oplevelser, der rykker.

Nogle har fået gode oplevelser og går videre af lyst.

Andre har fået dårlige oplevelser og går videre af trang til at rette op på noget. Det kan ofte være forældre, der engagerer sig på den baggrund.

 

Når vi fokuserer for ensidigt på det trænerfaglige falder rekrutteringen af trænere.

 

Socialt samvær i forbindelse med fagligt god træning er et populært mix. Fx bør talenttræningen for drenge og piger ligge sammen.

Oplevelsen skal ligge i at man få et ansvar for at løse opgaver omkring samværet. Nogle kan lære andre baggerslag, nogle kan lave mad eller underholde.

Fra tidligere tid var der kurser som varede en uge fx i KFUM-regi. Her var de sociale elementer(oplevelsen) kombineret med det faglige på et godt niveau - og her blev der støbt nogle ildsjæle.

 

Et eksempel på et godt nulevende kursus er KFUMs før-juniorkursus i Nr. Nissum. Kurset er i sig selv en oplevelse og deltagerne kommer for samværet og oplevelsens skyld, uanset om de har tænkt sig at blive trænere. Men efter kurset brænder de for at få lov at tage ansvar hjemme i klubben.

 

Torben H: Var med på DVBFs kursus i Holland. Her fik vi noget af det samme, fordi vi spiser sammen og snakker sammen ved siden af de faglige indslag.

 

De rent faglige kurser er OK som supplement for trænere, der i andre sammenhænge har samlet de sociale kompetencer og ideer. Men uden den ballast holder træneren som regel ikke så længe, - fordi denne træner mangler redskaber til sit arbejde uden for selve træningen.

 

I dag siger mange, at de ikke har tid til at tage af sted i længere tid.

Mats: ”Det er en dræber! – det er vigtigt at få formet arrangementer, der giver tid til den sociale dimension ved siden af det volleyfaglige.

I forbindelse med sommercamp og Talentcenterarbejdet skal der indlægges opgaver af social karakter.”

 

NOØ rundede af.

 

Referat: Jørgen Donslund og Lone Godballe