DANSK VOLLEYBALLFORBUND      *       VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS
KLUBSKIFTEBLANKET
Læs klubskiftereglementet

NAVN:_______________________________FØDT ÅR/DAG:____________

ADRESSE________________________________________

POSTNR__________BY____________________
 Evt. Dommerkort DT/A/B:____-udløbsdato________(A- og B-kort skal indsendes/omregistreres ved flytning til  ny kreds)
 Træneruddannelse ja__/nej__
(Ved flytning i turneringsåret vedlægges kopi af flyttebevis fra tilflytterkommunen)Udfyldes af den afgivende forening/klub:
Ovennævntes sidste officielle kamp: 
Række:_____________________
Kreds:___________
Dato:____________

Det erklæres herved, at ovennævnte spiller har afviklet ethvert økonomisk

mellemværende med________________________(klubbens/foreningens navn).

Dato:___________  Underskrift:__________________________
Adresse el. e-mailadr. (udfyldes, hvis der ønskes kopi af afgørelse på klubskifteansøgningen):

_____________________________________Post_________By_________________


Modtagende klub/forening__________________________________________

Adresse:________________________________

Postnr.: _________ By:_____________________

Klubben/spilleren forventer at spilleren skal spille i flg. række:_____________


Turneringsledelsens afgørelse:

___Ansøgningen afslået

___Ansøgningen godkendt med virkning fra ___/____ år 200__
Bemærkninger:

Underskrift:_________________________________Ansøgningen indsendes i ét eksemplar til den turneringsledelse, som forestår den turnering, som spilleren ønsker at spille i for den nye klub.