Repræsentantskabsmøde i MJVB 28. april 2009 i Frederiks
Link til de skriftlige beretninger
 
Deltagere:
Allan Christensen, Best (IF Lyseng)
Kevin Petersen, Sunds KFUM
Carsten Ravn, Sunds KFUM
Preben Josefsen, Sunds KFUM
Hans Jørgen Hansen, Tjørring IF
Henrik Ribberholt, Tjørring IF
Henriette Poulsen, SIK Viborg
Lone Andersen, SIK Viborg
Iver Bergholt, TU Mix Nord (Skive)
Linda Jensen, SkiveFVK
 
Henriette Dalgaard, Skive FVK
Lene Riis, Hjerm FIF
Jens Ejnar Balleby, Hjerm FIF
Lise Juulsrud,  Aarhus 1900
Christian Holm Pedersen, Aarhus 1900
Anne Nørby, Silkeborg KFUM
Shannie Bang, Silkeborg KFUM
Søren Ørnsholt, Randers VK
Bjarne Søndergaard, TU (Bedsted)
Preben Dahlgaard, Best. (Bedsted)
Jørn madsen, TU (Holstebro)
Niels Ole Ørgaard, Holstebro
Steen Jørgensen, TU Mix Syd (Herning)
Tonny Kristensen, Best (Skjern)
Anders Skjern, Skjern KFUM
Jacob Vestergaard, SKF KFUM
Lone Godballe, Formand (Holstebro)
Jørgen Donslund, Sek (Ikast)
Erik Graversen, IF Bachus
 

 

1. Valg af dirigent
Niels Ole Ørgaard valgt.
Generalforsamlingen erklæret lovlig.

2. Beretninger
Lone uddybede bestyrelsens skriftlige beretning:
Omtale af de nye netregler.
Der har været høring om antal 1. Divisioner og om 2.hold i 1. Division. Det er endt med at der næste år er 2 førstedivisioner. Der kan ikke være egentlige andethold med, men der kan gives wildcard til et HU21 eller DU20-hold. Der skæres ned til tre puljer i 2. Division. Det sker dog med et års forsinkelse.
De nye aldersgrupper, DU13 og HU14 i forhold til DM og turneringsform er ikke afgjort endnu.
Samarbejdet med DGI blev ikke til noget. Skal vi forsøge at erobre mixområdet tilbage i den østlige del af kredsen.
Økonomien er rigtig god i år. Vi kan måske få råd til at yde dobbelt tilskud til TC Vest, der tidligere fik tilskud fra både MVBK og VVBK og derfor savner et kredstilskud.

NOØ opfordrer til at samarbejde med DGI.

Preben Dahlgaard supplerer omkring DS og JS:
Der bliver kun 3 puljer i 2. Division i den kommende sæson. Men 4 herrepuljer.
Der kommer fortryk for divisionerne i starten af næste uge. Derefter laver vi fortryk for DS og JS.
9-holdsrækkerne har fungeret fint. Men vi har haft problemer med afbnud i slutningen af sæsonen.

Hjemmedommerordningen har efter TUs opfattelse været en succes. I et tilfælde har en spiller brokket sig over en dommer fra egen klub! Ellers har der ikke været nogen sager.

Jørn Madsen: Vort JSH-hold synes der er langt til Århus og vil gerne have en øst-vestdelt turnering.

S1: Fortsat opbakning til 9 hold i DS og JS, så der er hold nok i S1.

Mix Syd: Steen Jørgensen. Havde en god seance med introduktion til de nye regler. Mix syd er lidt stolt af at Nøvling, der nu er gået over i S1 og har vundet både S1H og S1D.
Mix Nord v. Iver Bergholt: Har også gennemgået de nye regler og har ikke haft problemer med dem siden. Det kører fint og er rigtig hyggeligt. Men også meget jævnbyrdigt.

Erik Gravesen kunne fortælle at der kører separate DGI-Mixturneringer i Århus, Randers, Horsens(2 rækker), Silkeborg/Viborg.

Ungdom, Jørgen Donslund:  Spørger om vi skal lave turneringsformen om?
Anders Kure kunne i hvert fald bekræfte, at der er lang tid mellem sidste kredsstævne og DM.
Skive ønsker ikke strukturen ændret.
Spentrup har lignende input pr. mail til kontoret.
Hvis man forlænger sæsonen vil der være problemer med konfirmationer og spillere, der spiller fodbold om sommeren.
Der kan måske laves et træningsstævne eller de kvalificerede MJVB-hold kan lave træningskampe mod hinanden. For de yngste er der også mulighed for at deltage i Solbjergcup.

Jørgen udtrykker frustration over manglende klarhed fra DVBF vedr. de nye aldersgruppers turneringsformer.

Kids
Kan vi dele op i mindre stævner?
Kan vi spille længere tid?
Kan vi spille i flere haller på samme tid?
Kan vi dele i Nord og Syd?
Forældrekurser?
For små stævner vil betyde, at der bliver flere kampe mod klubbens egne hold.
Hans Jørgen: Kan der laves nogle låne net til kidsvolley?
Iver: Vi skal gøre det så godt som muligt for trænerne. Et stævne om måneden. Ikke alt for langt væk.  Der er rimelig god forældreopbakning. Også som trænere.
Dagens spiller behøver vi ikke. Skive ønsker ikke medaljer hver gang.
Lone: Kan man have mix- og kidsstævne under samme tag.
Søren: Vi har startet forældrevolley for kidsforældre i Randers.

Beach:
Niels var her ikke. Men der var jo en fin skriftlig beretning.
Erik Gravesen: Beach i Århus kører i klubregi i ABC. I Herningområdet er der en turnering i DGI-regi.
Erik vil gerne slå et slag for PARKVOLLEYBALL  som foregår både på græs, men nu også i stigende grad på sand. Der spilles 6 mod 6 med stort set med indendørs regler.
JD laver link til abc-beachsiden fra kredsens hjemmeside. Her er altid en opdateret liste over beachstævner.

PAUSE - KAFFE og ÆBLEKAGE

JUBI-pokalen: Peter Harslov,  Ilskov Volley, blev hædret for sin indsats med opstarten af en velfungerende kidsafdeling i Ilskov. Næste år har de også Teenhold.

Logo:  Der bliver lavet et kombineret logo af to af de indsendte forslag. Det kommer snart på hjemmesiden. Her vil vinderne af konkurrencen så også blive offentliggjort.

Mødet genoptaget
3. Regnskab
Gennemgået på kvalificeret vis.
Godkendt.

4. Ingen indkomne forslag

5. Valg

Formand:  Lone Godballe genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Tonny Kristensen  genvalgt
TU: Jørn Madsen, Bjarne Søndergaard, Steen Jørgensen og Iver Bergholt. Alle genvalgt
UU: Jesper Hothes afgik. Allan Christensen nyvalgt.
Beach: Niels Dahlgaard med Erik Gravesen som adjudant.
DU: Vakant

6. Revisorer
Arvid Lisbjerg og Lissi Rabjerg Bundgaard. Begge genvalgt(kåret).
Revisorsuppleant: Niels Ole Ørgaard. Genvalgt.

7. Næste års repmøde
Holdes sidste tirsdag i april i Frederiks.

8. Eventuelt
16. maj: Reception for Kjeld B kl. 15-17.
16.-17. maj er der uddannelsesweekend for trænere i Århus.
8.-9. august er der beachtoursemifinale på Vejers Strand med Skjern KFUM som arrangørklub.
7. juni er der repmøde i DVBF i Fredericia.
 

Lone sluttede med en opfordring om at smutte hjem og lave nogle ungdomsspillere...

Referent: Jørgen Donslund