Introduktion  -  Niveau og puljeinddeling  - GP-point  - Stilling  -  Kampvarighed
MJVBs Grand Prix-reglement

fælles reglement for samtlige Grand Prix-rækker, dvs.
- Ungdom
- Mix
- Jyllandsserie
Da Grand prix-systemet er den fælles afviklingsform for mange turneringer i MJVB skal der her gives en grundig indføring i dette system.
Dette afsnit må derfor ses som supplement til turneringsreglementerne vedrørende JM-ungdom, JS og Mix.

Hvad er GRAND PRIX ?
Systemet tager samme udgangspunkt som motorsportens formel 1-Grand Prix:
Der spilles (køres) om alle placeringer i hvert stævne og vinderen får flest Grand Prix-points, nr. 2 får næstflest osv. Alle volleyballhold får point med hjem, hver gang de har været til GP-stævne.
Den samlede sum af Grand Prix-point fra de stævner, holdet har været med til, afgør placeringen i turneringen.

Niveauer og puljer
Da det ikke er muligt at lade alle hold i en række med fx. 15 hold afgøre placeringen fra nr. 1 til 15 ved at spille alle mod alle hver stævnedag, deles holdene i niveauer(A,B,C osv.) og niveauerne kan igen deles i to puljer. Indtil fem deltagende hold i en række spiller alle mod alle, dvs. i samme pulje og niveau. Seks-syv hold spiller i samme niveau men i to puljer. Når der er mere end en pulje i et niveau, betyder det at holdene først spiller om placeringerne i deres egen pulje og derefter spiller mod det hold, der har den tilsvarende placering i den anden pulje i den såkaldte "placeringskamp".
Eksempel: Der deltager 7 hold i en række. I Grand Prix-oversigten ser man, at det medfører en opdeling i to puljer, der begge er i niveau A. I forhold til placeringerne ved sidste stævne vil holdet der blev nr. 1 komme i pulje med dem der blev nr. 4 og 5, mens nr. 2,3,6 og 7 er i den anden pulje. Inden for puljen spilles alle mod alle og en slutstilling i puljen regnes ud. Derpå spiller nr. 1 i de to puljer mod hinanden om 1. og 2.-pladsen, de to hold, der blev nr. 2 i puljerne spiller om 3. og 4.-pladsen og 3'erne spiller om 5. og 6.-pladsen. Det hold, der blev nr. 4 i pulje to må nøjes med tre kampe og bliver placeret som nr. 7.

Når der er flere niveauer som fx. ved 10 hold, hvor der er et niveau A med to puljer og et niveau B med én pulje, vil niveau A spille om pladserne fra nr. 1 til 6, mens holdene i niveau B spiller om pladserne fra nr. 7 til 10.
Ved det følgende Grand Prix-stævne vil vinderen af niveau B (nr. 7) være rykket op i niveau A på bekostning af det hold,  der blev nr. 6 og dermed altså rykker ned i niveau B.
 

Antal
hold
Niveauer Puljer Fordeling i puljerne
Tallet angiver placering i forrige runde
3 A 1 1-2-3
4 A 1 1-2-3-4
5 A 1 1-2-3-4-5
6 A
A
1
2
1-4-5 (Når der er to puljer i samme niveau, betyder det at puljernes
2-3-6    1ere mødes, ligesom 2erne og 3erne i "placeringskampe")
7 A
A
1
2
1-4-5
2-3-6-7
8 A
B
1
1
1-2-3-5
4-6-7-8
9 A
B
1
1
1-2-3-5
4-6-7-8-9
10 A
A
B
1
2
1
1-4-5
2-3-7
6-8-9-10
11 A
A
B
1
2
1
1-4-5
2-3-7
6-8-9-10-11
12 A
A
B
B
1
2
1
2
1-4-5
2-3-7
6-10-11
8-9-12
13 A
A
B
B
1
2
1
2
1-4-5
2-3-7
6-10-11
8-9-12-13
14 A
A
B
C
1
2
1
1
1-4-5
2-3-7
6-8-9-11
10-12-13-14
15 A
A
B
C
1
2
1
1
1-4-5
2-3-7
6-8-9-11
10-12-13-14-15
16 A
A
B
B
C
1
2
1
2
1
1-4-5
2-3-7
6-10-11
8-9-13
12-14-15-16
osv osv osv osv
MEN -Ovennævnte system tilstræber at give hvert hold 3 kampe pr. spilledag.
Det går imidlertid ikke op, når der er fx. 5, 7, 9, 11, 13 eller 15 deltagende hold.
I de tilfælde får et eller flere hold 4 kampe på en dag.
Hvis man på et GP-møde bliver enige om, at det er for meget, kan rækkens hold (i fællesskab) meddele sekretariatet, at man ønsker at bruge nedenstående alternative GP-system, som betyder at nogle hold må nøjes med 2 kampe, når der ikke er mulighed for at ramme 3 kampe for alle hold.
5 A
A
1
2
1-4-5       (her møder nr. 2 i pulje 2 både nr. 2 og 3 i p1 i kampen om 3-5. pladsen.
2-3           Den indbyrdes kamp fra pulje 1 mellem 2p1 og 3p1 tæller med i 3.-5. 
               pladspuljen. På denn måde er det kun 1p2, der kun får 2 kampe.)
7 A
B
1
1
1-2-4
3-5-6-7
9 A
B
B
1
1
2
1-2-3-5
4-8-9
6-7
11 A
A
B
B
1
2
1
2
1-4-5
2-3-7
6-10-11
8-9
13 A
A
B
C
1
2
1
1
1-4-5
2-3-7
6-8-10
9-11-12-13
osv.

GRAND PRIX - Point
Man tæller nedefra. Altså, giver man først det hold, der blev sidst 1 point, dernæst får det hold, der blev næstsidst 2 point og så fremdeles, indtil man når dagens vinder. Her gives et ekstra point i bonus.
Eksempel: Med fire deltagende hold bliver der 5 point til nr. 1, 3 point til nr. 2, 2 point til nr. 3 og 1 point til nr. 4.
Finalerunde: I sidste runde gives der dobbelt point.

Stillingen
Stillingen i rækken afgøres af summen af Grand Prix-point.
Har to hold lige mange point afgøres placeringerne af rækkefølgen i den senest spillede runde, hvor begge hold var med.

I puljer afgøres stillingen af 1. Point(2 for en vundet kamp), 2. Sætforskel, 3. Boldforskel, 4. Indbyrdes kamp.
Stillingen i alle Grand Prix-rækker kan ses på www.vvbk.dk

Kampvarighed
Der spilles i GP med 25-pointssystem. Der spilles bedst á 3 sæt. 1. og 2. sæt spilles til 25 og evt. 3. sæt til 15.
Se også reglementerne fra de enkelte rækker.Teksten revideret af Jørgen Donslund 5/10 2014