Midt- og Vestjysk Volleyballkreds - MJVB
Turneringsreglement for JSD og JSH
 

1. Turneringsledelse
Hensigten med disse propositioner er at uddybe det fælles turneringsreglement, der findes i DVBF-lederhåndbogen specielt med henblik på afvikling af MJVBs Grand Prix-rækker for herre- og damehold.
Turneringsudvalgets medlemmer valgt på MJVBs repræsentantskabsmøde er overordnet ansvarlige for turneringen.

Det praktiske arbejde foretages af sekretariatet, der laver turneringsplaner, sender stævneledermaterialer ud, opdaterer tilmeldinger og stillinger.
Til- og frameldinger til stævner, kampskemaer/stævnerapporter, indtelefonering/e-mailing af stævnets slutstilling sker til:

MJVBs Sekretariat
Jørgen Donslund
Park Allé 6
7430 Ikast
97 15 68 20
www.mjvb.dk
jd@mjvb.dk

2. Deltagere
Herrehold og damehold.
Der kan deltage damer på et herrehold, men ikke omvendt.
Spillere, der har spillet på højere rangerende hold kan ikke deltage med mindre de har siddet over eller sidder over i samme uge på de højere rangerende hold. Fastsatte men ikke spillede kampe hverken løser eller binder en spiller.
Ungdomsspillere kan deltage uden restriktioner - med mindre de også har spillet for højere rangerende seniorhold. Så gælder ovennævnte regler.
Man kan spille med ufuldtalligt hold. Det koster blot et GP-point pr. manglende spiller. Ved manglende spillere er det spillerne på pos. 6, 5 og 1, der glider ud i nævnte rækkefølge (af hensyn til opstillingsreglerne). Er holdet kun tre spillere er det pos. 2, der server.

3. Tilmelding
Fast tilmelding til hele turneringen afgives tirsdag kl. 21:00, 4-5 dage før første runde til MJVB-sekretariatet, Jørgen Donslund, Park Alle 6, 7430 Ikast, 61676820, e: jd@mjvb.dk. Kun klubber med klubmedlemsskab af DVBF kan være fast tilmeldte.
Løs tilmelding til enkelte stævner: Tirsdag kl. 21:00 4-5 dage før det det aktuelle stævne. Angiv om tilmelding gælder 1 stævne, flere stævner eller resten af stævnerne. Løst tilmeldte hold er ikke oprykningsberettigede.
Betaling for deltagelse: Fast tilmeldte betaler efter regning i november. Løst tilmeldte opkræves enkeltstævnegebyrer efter turneringsafslutnngen.

4. Turneringsplan og stillinger
Der spilles efter Grand Prix-systemet.
Der gives dobbelt GP-points i sidste spillerunde.
Turneringsplanen offentliggøres på www.vvbk.dk onsdag før stævnet.

Stillingerne findes sammen med de andre Grand Prix-rækker på www.vvbk.dk. I stillingerne aflæses også tilmeldingsstatus: + hvis man er meldt til et stævne og - hvis man ikke er tilmeldt.

5. Op- og nedrykning
Nr. 1 og 2 i den samlede slutstilling rykker op i Danmarksserien.
Hvis der i en række er mere end 7 hold laves to niveuaer, som kan kaldes hhv. JS og S1. Slutstilligen i dagens stævne angiver antallet af GP-point, men derpå bytter det bedste hold i S1 plads med det dårligste i JS og den nye rækkefølge er udgangspunkt for seedningen i næste turneringsrunde. Med uændret antal hold bytter de to hold række, men ændringer i antallet af hold, kan dog skabe forstyrrelser.
Dette er laveste turneringsrække for såvel herrer som damer. Derfor kan man ikke rykke ned!

6. Dømning
Holdene påsættes som dommere.
1. dommeren skal have et dommerkort. Der kan opnås dispensation ind til der har været et dommerkursus.
Se iøvrigt dommerreglementet.

7. Arrangør
Den klub, der er tilknyttet spillestedet, er arrangør stævnet og skal varetage de opgaver der fremgår af stævneledervejledningen.

8. Bolde
Det henstilles til holdene ikke selv at medbringe bolde. Arrangørklubben er forpligtet til at stille mindst 3 bolde til rådighed til hvert holds opvarmning. Har arrangørklubben ikke det nødvendige antal bolde, kan de jo bede en deltagende klub om hjælp.

9. Kampvarighed
Der spilles bedst af 3 sæt hvis der er flere end 3 deltagende hold i rækken den pågældende dag. Der afsættes 1 time pr. kamp.
Hvis der er 2-3 hold spilles bedst á 5 sæt. Der afsættes 1,5 timer pr. kamp.

10. Bøder
§ 11.a Udeblivelse uden afbud: kr. 1000,-
§ 12.a Afbud 0-1 dag før stævnet:  900,-
§ 12.b Afbud 2-4 dage før stævnet 500,-
§ 12.c Afbud før turneringsplanen laves (tirsdag kl.21): 0,-
§ 13.a Udeblivelse fra dommertjans: 250,-
§ 14.a Manglende eller mangelfuld personlig licens: 6 gange det manglende licensbeløb. Men man taber ikke sine kampe pga. licensbrølere.
§ 15.a Ulovlig spiller: 200,- og ingen GP-point.
§ 15.b Ulovlig spiller - selvangivet før kampen. Skrevet på kampskemaets bagside: 0 kr. , - og ingen GP-point.
§ 15.c Ufuldtalligt hold ned til 3 spillere: 0 kr. men tab af et GP-point pr. manglende spiller.
§ 16.a Manglende medlemsindberetning til DIF. Kr. 50 pr. uge.
§ 17.a Stævnelederforsømmelser: Fra kr. 100,-

Revideret af jd 25. jan. 2015