VVBKs repræsentantskabsmøde 26. april 2007 i Hjermhallen
Se dagsorden og skriftlige beretninger
Deltagere:
Else Kristensen, Thisted VK, 
Steen Jørgensen, TU mix syd (Herning KFUM)
Anne-Mette, Herning KFUM  
Kirsten Madsen, Herning KFUM 
Sara Søndergaard, Bedsted KFUM
Niels Dahlgaard, Beachudvalget (Bedsted KFUM)
Kjeld Bitsch, SKF KFUM
Keld Vestergaard, SKF KFUM
Mats Bjørkman, Instruktionsudvalget/TC Vest (Ikast KFUM)
Preben Josefsen, Sunds KFUM
Jonna Kragh, Thisted VK
Niels Ole Ørgaard, Holstebro KFUM
Preben Dahlgaard, Bestyrelsen (Bedsted KFUM)
Jørn Madsen, TU, (Holstebro KFUM)
Bjarne søndergaard, TU, (Bedsted KFUM)
Bodil Graversen, Hjerm FIF
Karen Clausen, Hjerm FIF
Iver Bergholt, TU Mix nord (Skive FVK)
Brian Rasmussen, Skive FVK
Anders Kure, Skjern KFUM
Tonny Kristensen, Bestyrelsen (Skjern KFUM)
Lone Godballe, Formand (Holstebro KFUM
Erik Jacobsen, DVBF (uden stemmeret).
Jørgen Donslund, Ikast KFUM (sekretær/referent).

1. Dirigent
Niels Ole Ørgaard valgt.
Han konstaterede mødet lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Beretning ved formand Lone Godballe
Den skriftlige beretning blev uddybet med nogle betragtninger omkring jubilæum, kidsvolley-succes, Teen 1-2 er ikke så stor en succes endnu, NVBK vil gerne spille mod vore ungdomshold, skal der være et ungdomsudvalg?, mix kører bare (det er ikke nogen selvfølge viser erfaringer fra andre landsdele), DVBF har været på besøg til et samarbejds/kontaktmøde(det er noget nyt), der har været strategi- og budgetmøde og der har været nogle møder vedr. MVBK-klubbernes stilling.
Samarbejdsmøder mellem de vestdanske kredse kom til at fokusere meget på seniorturneringer med meget få hold på Fyn og her hos os. Møderne mundede ud i at der blev lavet et forslag om at vi simpelthen overtager MVBK-området. Klubberne får dog mulighed for selv at vælge om de hellere vil med i NVBK eller SyVBK. Vi håber dog at få så mange klubber og hold med, at vi kan tilbyde både DS og S1 – og måske også S2 fremover.
DVBF har også indkaldt til et gebyrforenklingsmøde 10. maj. Her skal der også diskuteres personligt medlemsskab.
Lone så frem til at have eliteklubber med til repmødet næste år.

Debat:
Kjeld B: Bekymret for antallet af hold og spillere.
Else: Problem for teenspillere at spille om fredagen.
Jørn: Bekymret for at en større kreds – og dermed længere køreafstande – vil betyde at nogle hold indstiller deres turneringsaktivitet.
Kjeld: Et UU eller en ungdomskonference kan hjælpe os med at give nogle tilbud, som spillerne vil deltage i.
Tonny: Hold evt. en konference i forbindelse med et ungdomsstævne.
Jørgen: Teen 1-2 kan evt. klistres på et eller flere Teen 4-stævner.
Erik: København/Sjælland har fået teen 1-2 i gang. Der kunne måske indkaldes en Hernik Petersen eller Peter Morell til en konference.
Mats: Via talentcenteret kan vi måske få nogle kidsspillere til at stille op i teenstævner.

3. Udvalg
Beachvolley v. Niels Dahlgaard. Vestjysk Mester blev Bedsted!
Der var særlige præmier til første servees i hver kamp. En god ide!
Skjern lavede igen et fint stævne i Vejers på DVBF-touren.
Niels opfordrede alle til at komme til dette års mesterskab lørdag d. 23. juni 2007 (med mindre det er en Nes-tea-weekend – det er det. En ny dato meldes ud på VVBKs hjemmeside).

Serie 3 Mix-Syd v. Steen: Overvejer at lade DSH-spillere deltage i mix-rækken. De to tophold i syd, Tjørring og Nøvling overvejer at danne et nyt DSH-hold næste år.

Serie 3 Mix-Nord v. Iver: Har givet dispensation til en DSH-spiller i år – overvejer også en generel lempelse af reglerne.

Instruktionsudvalget, IU, v. Mats Björkman: Mats uddelte en oversigt over TC-arbejdet, som blev gennemgået og uddybet. Mats opfordrer til at man lokalt laver et samarbejde omkring lokal talenttræning.
Erik forklarede at Team-DKs støtte nu i højere grad er målrettet kidsspillerne og det handler om at udvikle kidsspillerne til gode ungdomsspillere, der kan klare sig på europæisk plan om 8 år.

Kjeld Bitsch roste skolekids-stævnerne og opfordrer alle klubber til at stille sig til rådighed som arrangør.
Kjeld påpegede at der er problemer med at få kidsholdene op fra level 3 til level 4.

4. Regnskab
Der er et fald i underskuddet. Det er jo positivt.
Kjeld spurgte om der kan sættes et beløb af til et ungdomsseminar næste år. Vi skal bruge pengene til at få ”gang i den”.

5. Indkomne forslag
Lone pointerede, at det bestemt ikke handler om at udstøde Bedsted og Thisted.
Jørn ville gerne stille ændringsforslag om at navnet skulle være Midtjysk volleyballkreds. Det er imidlertid en anden paragraf, så det forslag må vente til næste år.
Preben forklarede tanken om en fælles DS for hele den store nye kreds og der under et par regionale S1-rækker.
Erik mente at det var en klog formulering med den flydende kredsgrænse i forhold til at få lovændringen godkendt i DVBFs bestyrelse.
Anders: Trekantstævner, når vi skal til Århus.
Preben: Der skal arbejdes meget intenst nu med planlægningen af næste års turnering. Der skal tages stilling til mange ting forud for planlægningen.
Flere overvejelser om at lade ungdomshold deltage i seniorrækker.

Forslaget vedtaget.

6. Valg
Formand: Lone Godballe genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Tonny Kristensen genvalgt
Udvalgsmedlemmer:
TU: Bjarne Søndergaard og Jørn Madsen genvalgt
TU-mix: Iver Bergholt og Steen Jørgensen genvalgt
UU: Nyvalg til Keld Vestergaard. Udvalget skal suppleres bredt. Gerne med Allan Christensen som ”medleder”.
DU: Der udspandt sig en debat om hvordan dommerpåsætningen løses mest sikkert. Jørn Madsens forslag om at hjemmeklubben skal sørge for dommere var de større klubber glade for, mens klubber med kun et enkelt hold (Sunds og Thisted) fandt det umuligt.
Der var ikke kandidater til dommerudvalget, så bestyrelsen har aben.
Instruktionsudvalget: Mats Björkman genvalgt
Protestudvalg: Genvalg til Jes Jessen, Ingolf Christensen og Jan Troelsgaard.
Revisor: Jens Thorsen og Arvid Lisbjerg genvalgt
Revisorsuppleant: Niels Ole Ørgaard genvalgt

7. Næste års repmøde
a. Hjerm: 8 stemmer
b. Frederiks: 9 stemmer
Mødet holdes altså i Frederiks i april 2008.

8. Evt.
DM: Reklame for U19 i Skjern og U17 i Ikast
Beach i Vejers
Erik J gav en oversigt over DVBFs status og arbejdsområder.