Ungdomsturneringerne 2018-2019
-et forsøg på at give lidt overblik..
Navn
Ungdoms-Grand-Prix
DM-kvalifikation VestDK
Rækker
og
Princip
U14 til U21 delt i en dame og herrerække. Hver række deles i niveauer. Der er op- og nedrykning mellem niveauerne fra stævne til stævne.
Princip: Man spiller mod jævnbyrdige modstandere (uanset alder)
Der er seks rækker;
HU14, DU14, HU16, DU16, HU18, DU18.
Princip: Man spiller mod jævnaldrende modstandere (uanset styrke).
U21-DM har fri tilmelding senest 1. februar.
Koordi-
nering
UGP-slutter ugen før DM-kval begynder. Hvis man ikke ønsker at spille DM-kval, kan man spille teenstævner i foråret.
Stævnerne ligger ikke samme dag, så en spiller kan deltage på hold i to aldersgrupper (U14 og U16 eller U16 og U18)
Deltagere
Målgruppen er klubber fra MJVB
Alle stævner ligger i MJVBs område.
Gæster fra andre kredse kan dog få lov at være med, hvis der er plads.
Deltagerne er fra alle 4 kredse vest for storebælt: Fyn, Sydjylland, Nordjylland og Midtjylland.
Derfor kan der være lidt længere kørsel til kampene.
Stævner
Der spilles GP-stævner. Typisk 3 kampe pr. stævne bedst a 3 sæt. Der gives et point til det hold der bliver sidst, 2 point til næstsidste osv. osv.  Det vindende hold får et ekstra point i bonus.
Der spilles 7 stævnerunder. Spilledage og steder er lagt fast i oversigten.
Der spilles GP-stævner. Hvis der er mange hold kan der ske en geografisk opdeling ved første stævne og en opdeling i A- og B-række ved senere stævner.
Turneringsplan
Turneringsplanen ses på MJVB.dk.
Der startes normalt kl. 10 og selve planen kommer et par dage før stævnet.
Turneringsplanen kan ses på MJVB.dk. Turneringsplanen laves når tilmeldings- og afbudsfristen for turneringsrunden er udløbet.Holdene seedes i forhold til forrige stævnes resultater.
Stilling
Der laves en løbende GP-stilling, både i forhold til alle hold af samme køn (=næste rundes seedningsliste) og i forhold til egen aldersgruppe og køn.
Stillingen ses på MJVB.dk
Der laves en løbende GP-stilling i hver af de seks rækker.
Stillingen ses på MJVB.dk
Titel &
Præmier
Der spilles ikke om titler, men der er pokaler til det bedste hold i hver aldersgruppe.
Der spilles først og fremmest om adgang til Danmarksmesterskaberne for ungdomshold. Desuden spilles der i hver række om titlen "Jysk-Fynsk Mester". De vindende hold i hver af de 6 rækker udstyres med t-shirts med den titel.
Blandt MJVB-holdene bruges slutstillingen i denne turnering også til at afgøre kredsens medsterskab i hver enkelt række.
Tilmelding
Til jd@mjvb.dk senest mandag kl. 21 før hvert enkelt stævne. "Fast tilmeldte" skal melde afbud, hvis de IKKE kommer til samme frist.
Tilmelding til stævnerækken til jd@mjvb.dk
For U16 og U18: 1. december 2016
For U14: 15. januar 2017
Pris
Holdgebyrer for ungdomshold i MJVB er 600-800 kr/år + personlig licens.
600 kr pr. hold.
For Fast tilmeldte GP-hold fra MJVB koster det ikke ekstra at deltage i DM-kvalifikationen.
Dommere
Holdene dømmer hinanden
Holdene dømmer hinanden. Dommerne skal min være i besiddelse af et DVBFs GP-dommerkort.
Ufuldtallige hold
Det koster 1 GP-point pr. spiller, der mangler på et hold.
Man taber kampe, hvor man ikke kan stille fuldtalligt.