Hvad er forskellen på Ungdomsvolley, Teen-volley og Kidsvolley???
MJVB tilbyder alle disse tilpassede spilformer som turnering

Den korte version kommer her:

Ungdomsvolley er almindelig volley 6 mod 6 på alm. bane. Vi spiller om kredsmesterskab U14 (6.-7.kl.), U16, U18 og U21.
DU er DameUngdom og HU er HerreUngdom.
Der spilles ved fælles stævner(Grand Prix). Her spiller alle ungdomshold turneringskampe på samme tid i 2-4 haller. Holdene matches efter styrke frem for alder, men turneringssystemet tillader samtidig at der laves en stilling for hver enkelt aldersgruppe..
Se oversigt over stævnedatoer og steder samt tilmeldingsprocedure ved at vælge Ungdom i venstre spalte.
Der spilles ud over Grand Prix-stævnerne 3-4 stævner i alders- og kønsdelte rækker fra HU14 til DU18, hvor det gælder adgang til DM. Her er deltagerne alle danske hold vest for Storebælt og stævnerne kan foregå i hele området. Betaler man holdgebyr til de 7 Grand Prix-stævner, gælder det også for DM-kvalifikationsstævnerne.

Teenvolley er 3-mandsvolleyball på badmintonbane. Målgruppen har de første år været U14, men der er også U-16-rækker ved nogle stævner, og der er U18-hold med ved flere stævner. De har spillet mod U16-holdene.
Teen 2: Der spilles stort set med almindelige volleyballregler.
Teen 1: Holdet SKAL have 3 boldberøringer hver gang og den 2. berøring(hævningen) SKAL gribes og kastes.
Stævnetilmelding: http://ungdom.volleyball.dk/index.php/teenvolley/teen-staevnetilmelding

Kidsvolley er for spillere fra 0.-5. klasse. Der er 5 forskellige sæt regler, kaldet level 0, 1, 2, 3 og level 4.
Fælles for level 0-4: Der spilles 4 mod 4. Der spilles med en let bold (Mikasa Ultralight). Man må gerne stille op med 3 eller 2 spillere, men modstanderne spiller fuldtalligt.
Fælles for level 0-2: Bolden kastes over nettet, holdet roterer en plads når bolden er kastet over nettet, spillere "dør" når de laver fejl, men kan på forskellig vis blive "befriet"(levende) igen. Der spilles på tid: 15 minutter pr. kamp. Banen går til forreste baglinie og yderste sidelinie på badmintonbanen. Når alle på et hold er døde får modstanderne point og så startes en ny duel med fuld bemanding på begge hold.
Fælles for level 3-4: Point og rotation som i almindelig volley. Der spilles 4 mod 4. Banen går til badmintonbanens yderste og bageste linier. Der roteres, når serven skifter, OG når en spiller har scoret point på 3 server i træk. Der spilles til 25, 25 og evt. 15.
Level 0: Dueller igangsættes med et kast over nettet. Der skal blot 1 "griber" til en "befrier". Der gives 1 point for at rydde banen.
Level 1: Dueller starter med en serv fra et vilkårligt sted på banen. For at lave en befri'er skal et hold gribe tre modtagninger i træk.Der gives 1 point for at rydde banen.
Level 2: Som level 1, men nu er der krav om volleylignende kast og befriere består af at en spiller modtager bolden med et baggerslag, som en medspiller griber. Det giver et point at lave en sådan "befrier" når holdet er fuldtalligt. Det giver to point at rydde banen. Der er højere net end i øvrige kidsrækker.
Level 3: Her spilles med den særlige regel at holdet SKAL røre bolden 3 gange og den anden berøring(hævningen) SKAL gribes og kastes.
Level 4: Almindelig volley, blot 4 mod 4 på badmintonbane.
Stævneoversigt og aldersgrænser i forhold til åbne og lukkede rækker findes på kidssiden.
Tilmelding sker under "Stævner" på kidsvolley.net