KAMPFLYTNINGSSKEMA
DANMARKS- ELLER JYLLANDSSERIE

Vedr.kamp nr. _______ i DSH__DSD__JSH__JSD__ mellem

_____________________ og ____________________

som oprindeligt er fastsat til (dato)_________kl.______

i (hal):_______________________________________.

På initiativ af___________________________(klubnavn)
har vi aftalt med modstandernes repræsentant:

Navn__________________tlf.__________ e-mail_____________
at flytte kampen til:

____-dag d.___/___ kl.______ i ___________________________

Aftale vedr. dømning af kampen:____________________________________

Vi, der tager initiativ til denne kampflytning,  er indforståede med:
a. At initiativtagerklubben betaler kampflytningsgebyret kr. 100,-, ved indsendelse af dette ske-
ma 3 uger før tidligste dato af hhv. oprindelig og nyt kamptidspunkt. Gebyret stiger til 200 hhv. 300 kr ved indsendelse 2 hhv. 1 uge før kampen. Kampflytninger indsendt i ugen op til kampen koster 400 kr.
b. Dommere: De involverede klubber aftaler i forbindelse med flytningen, hvem der sørger for dommere.
c. Hjemmeklubben sørger for at give besked til hallen om at kampen er flyttet.
d. Vi husker at orientere lokalpressen om at kampen er flyttet

Skemaet indsendt til MJVB-turnering, Preben Dahlgaard, Gyvelvænget 19, 7755 Bedsted, den____/____
(Må gerne sendes som e-mail)
Underskrift for initiativtager: ______________________________tlf.____________
(Send ikke penge med - gebyrer opkræves samlet efter sæsonen)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MJVB-TURNERINGS  PÅTEGNINGER:

Skemaet modtaget d.____/____. Kampflytningsgebyr kr.________
Telefonisk el. e-mail- bekræftelse af ovenstående indhentet hos:

_________________________________________________

Kampflytning godkendt: Ja___ Nej___           Underskrift_______________
MJVB-turnering meddeler kampflytningen pr. mail til de involverede klubrepræsentanter.
Godkendelsen offentliggøres også på MJVBs hjemmeside og spilletidspunktet rettes på INFO-sport.

(revideret 1. august 2009. jd)