MJVBs UDVALG
Klik på det udvalg, du søger, eller rul ned gennem siden
 • Turneringsudvalg DS, JS (TU)
 • Turneringsudvalg MIX 
 • Ungdomsudvalg (UU)
 • Dommerudvalg (DU)
 • Beachvolleyudvalg (BU)
 • Protestudvalg (PU)
 • Revisorer
 • Bestyrelsen
 • Sekretariatet
   
 •  
  Turneringsudvalg 
  DS og JS

  Jørn Madsen, Skjernvej 14,1,
  7500 Holstebro, 97 41 31 34 j-madsen@outlook.com

  Bjarne Søndergaard, Rønheden 40,
  7755 Bedsted, 97 94 56 76 sabs@post.tele.dk

  Turneringssekretær DS: MJVB-Turnering
  Louise Dahlgaard, Møllevangs Allé 157A,11,4
  8200 Aarhus N, 21436062, ldahlgaard@hotmail.com

  Turneringssekretær alle Grand Prix-rækker: Sekretariatet
  Jørgen Donslund, Park Alle 6, 7430 Ikast
  61676820 , jd@mjvb.dk

  Turneringsudvalg 
  MIX
  SYD:
  Turneringsleder: Steen Jørgensen, Sjællandsgade 11,
  7400 Herning, 97 22 25 21,Mobil: 60 189 521  vibste@webspeed.dk
  Tilmeldinger/afbud: Mix-syd til-/framelding til GP-stævner til Steen senest torsdag før stævnet kl. 18.00
  -men pr. e-mail er fristen torsdag senest kl. 12

  NORD:
  Turneringsledere: Kurt Kristensen, TOR Skolevej 8, Outrup, 60 15 92 17, kurt.kristensen4@skolekom.dk
  rog Brian Bendtsen, VIF Mors
  Tilmeldinger/afbud i Mix-Nord mailes til sekretariatet senest onsdag før stævnet kl. 21.30. Turneringsplanen i Mix-Nord skal man herefter finde på MJVBs hjemmeside. 
  Kurt og Brian er rækkens politiske leder, som man henvender sig til, hvis man ønsker forandringer eller har gode idéer til turneringen.


  Ungdomsudvalg Peter Kjellerup, pk@isi.dk
  Kenneth Rusbjerg, 61 40 53 28, rusbjerg@gmail.com
  Louise Kjærsgaard Bertelsen, 29729211, kj_rsgaard@yahoo.com
  Keld Vestergaard, Haubovænget 7, 7560 Hjerm, 22755765
  Jim Høegh, Randers
  Jacob Vestergaard, SKF

  Turneringsleder Kids Vestjylland: Jørgen Donslund (sekretariatet)
  Turneringsleder Kids Østjylland: Heine Gøtzsche, Batum Hedevej 2, 8830 Tjele, helleheine@gmail.com, 22152646

  Instruktionsvalg Opgaven varetages af TC Vest
  /Mats Björkman, Jens Holdgårdsvej 83,
  7430 Ikast, 97 15 19 56, mb@isi.dk 
   
  Dommerudvalg Dommerudvalget i MJVB er nedlagt.
  Dansk Volleyballforbund uddanner dommere. Sekretariatet ajourfører dommerlisten på hjemmesiden. Dommere, der står på den liste er lovlige dommere i kredsen
  .
  Beachudvalg

  Formand: Niels Dahlgaard, Gartnervænget 1, 7755 Bedsted, 24440235, nielsvolley@sport.dk
  Medlem: Erik Gravesen, 40988278, erik@vollies.dk

  Protestudvalg Ingolf Christensen, Ingemannsvej 20,
  7400 Herning, 97 12 94 56, ingolf@grundtvig.dk

  Jes Christian Jessen, Oluf Ringsvej 6
  7500 Holstebro, 97 42 80 74

  Jan Troelsgaard, Slåenvej 172, Mejdal
  7500 Holstebro, tlf. 97 42 07 97, jan_t@post11.tele.dk

  Revisiorer Arvid Lisbjerg, Lerpytterne 4
  7500 Holstebro, Tlf. 97 41 17 39

  Lissy Rabjerg Bundgaard, Struervej 112,
  7500 Holstebro, 30 11 92 45

  Revisorsuppleant:
  Erik Kreuzfeldt, Svaneparken 327,
  7430 Ikast, 28608298, kreuzfeldt@gmail.com