DOMMERPÅSÆTNING

I turneringsplanerne er det anført, hvilken klub, der er ansvarlig for dømning af kampene. Man kan godt få ansvaret for flere kampe samtidig.

Man bør altid have mindst to uddannede dommere på holdet, og hvis man skal dømme mere end en kamp ad gangen, bruger man de uddannede dommere som førstedommere, og bruger andre spillere som andendommere. Den klub der er påsat som dommer sørger også for sekretærer til kampene.

I tilfælde af flytttede kampe i DS, kan man bruge den gamle hjemmedommerordning, der er beskrevet herunder. Dommerpåsætningen skal aftales i forbindelse med kampflytningen.

 

Hjemmedommerordningen
(ophørte med indførelsen af GP i JS og trekantstævner i DS)

Det er hjemmeklubbens ansvar at sørge for, at der er dommere til kampene.
Dommerne kan være fra egen klub, men skal naturligvis dømme neutralt.
Der er vejledende takster for dommerhonorering, men det er hjemmeklubbens afgørelse, om/hvordan man vil honorere dommerne.
Der er ingen dommerudligning, hvilket betyder at dommerbilag ikke skal indsendes sammen med kampskemaerne.

Hjemmeklubben pålignes dommerbøder, hvis der mangler dommer(e).
Der vanker også bøder, hvis dommerne ikke har dommerkort eller ikke er kvalificeret til opgaven (1. dommeren i DS skal være A-dommer, øvrige DS og JS-dommere skal have mindst B-dommerkort).

Spiller alle klubbens dommere på samme hold, kan man samarbejde med en naboklub om dømning. Det kan man evt. gøre under alle omstændigheder, hvis man ikke ønsker at dømme kampe med hold fra egen klub.
Der opfordres også til at dommere, der gerne vil dømme, melder sig på "paniklisten", så klubber, der vil leje en god, neutral dommer, kan finde sådan en!

Endelig gøres opmærksom på at udehold, der ikke vil have hjemmeklubben til at dømme, kan overtage dommerpåsætningen af kampen. I så fald skal udeholdet finde en dommer, der ikke er tilknyttet egen klub.

Hvis udeholdet således ønsker at overtage dommerpåsætningen sendes en mail til såvel hjemmeklubben som Turneringsleder Preben Dahlgaard. Der gøres i mailen opmærksom på, om man vil finde førstedommer eller begge dommere.
Dommerne honoreres med de vejledende takster. Hjemmeklubben betaler honoraret og udeklubben betaler dommerens kørsel (og det gælder altså KUN i tilfælde, hvor udeklubben har ønsket at påsætte neutrale dommere).