VVBK - Repræsentantskabsmøde 2005-04-28

Deltagere: Kaj Ørtoft, Thisted, Else Kristensen, Thisted, Simon Kamp Danielsen, Holstebro, Malene Pedersen, Holstebro, Erik Vestergaard, Lemvig, Anja Kjærsgaard, Ikast, Tonny Kristenen, skjern, Anders Kure, skjern, Steen Jørgensen, S3S/Herning, Kirsten Madsen, Herning, Preben Josefsen, Sunds, Claus Nørgaard, Herning, Jørn Madsen, TU, Bjarne Søndergaard, TU/Bedsted, Kjeld Koldsø, Hjerm, Lilian Mejdal, Hjerm, Preben Dahlgaard, Bedsted/Bestyrelsen, Lone Godballe, formand, Jørgen Donslund, Ikast.

Maja Danielsen, Niels Ole Ørgaard.

19 stemmer + 2 uden stemmeret

1. Dirigent
Niels Ole Ørggaard

2. Beretninger
Lone Godballe uddybede sin formandsberetning:
Tak til alle de frivillige, som står bag al den aktivitet, der foregår rundt om i kredsen.
Medlemsstatistikken blev præsenteret. Det er kidsvolley, der tegner fremtiden. Fremgangen i antallet af kidsspillere opvejer stort set afgangen i de ældre årgange.
Ungdomssamarbejdet med Midtjysk bliver mere ligeværdigt, antalsmæssigt, idet de har 3-4 klubber, der er vældig godt kørende med ungdomsvolley.
DVBF er desværre ikke repræsenteret i aften og det er jo en skam, for vi ville gerne have haft en DVBF-repræsentant til at indvie os i planerne. En af tankerne er at lave et kidsvolley- og et motionsvolleyprojekt med on-line-tilmeldinger.
Der skal på dette møde diskuteres, hvad der er godt og skidt for volleysporten i forhold til DVBFs udviklingstiltag/ideer.
Lone opfordrede til at diskutere, hvor vi skal gøre den største indsats.
Beach-VM!

JM: Holdstatistikken matcher ikke medlemsfremgangen. Det kunne JD forklare.

Tonny: DVBF  beach laver en åben hjemmeside, hvor man kan tilbyde andre at være med til beachstævner.

Beretningen godkendt.

3. Udvalgsberetninger
Turneringsudvalget:
JM: Kredspokalturneringens historie gennemgået.
Det er gået jævnt tilbage. Skal det fortsætte?
DSD: Kun 7 hold har givet en lidt ujævn turnering.  DSH har været 9 hold. I S1H er Vikings, Skive 2, Stjernerne har meldt fra i sæsonen. Skjern og Ringkøbing før sæsonen.
TU frygter yderligere udvanding, hvis divisionerne udvides.

Hvordan gør vi med seniorrækkerne næste år??
Heldigvis ingen protester.

Kirsten: GP i DS
JD foreslår 2 rækker for hvert køn før jul; efter jul mixes bunden af DS med S1 i et bundslutspil.
Else: Kvinder skal have pisken over nakken! (Nemlig ja)
Lilian: Fint at få et oprykningsslutspil i DSD, så ja til JDs forslag.
Malene: GP ind til jul. Efter jul: Oprykningsslutspil + Grand Prix.
Anders: Enig med Malene.
Anja og Preben D: Træls at undvære DS-kampe ved divisionsstævnerne.
Kirsten: Hvis der er en ufuldtallig turnering, kan man så ikke lave en jævn turnering uden lange pauser?
Lone: Man kan evt. spille mod hinanden 3 gange.
Konklussion: Der skal ske en samtænkning af de to damerækker såvel som det samlede antal  herrehold. Opgaven ligger hos TU.

S3-syd
Steen: Dejligt med flere hold. Det blev alligevel lidt for trangt med kun 3 baner, men det har trods alt været dejligt at opleve, at der har været tryk på i hallen.
Der kan ikke spilles mix-stævne, når der er Hjerm Cup.

S3-nord
Starter kl. 11 næste år.

Lone har som mixcoach i Nord snakket dommeruddannelse. Nord snakker om at lave et lille regelkursus før et stævne (især for hold i B-rækken).
Malene foreslår et lille kursus en fredag aften med efterfølgende fest og overnatning før næste dags GP-stævne.

Ungdomsudvalget:
Er der brug for teenvolley?
Talentcenteret? Kraftcenter - Vestdanmark i Ikast. Mats er primus motor.
Ikke i VVBK-regi. Derfor er der ledig kapacitet i UU.
UU kan måske tage andre opgaver op?
Else: Der findes fodboldskoler og håndboldskoler - hvad med en volleyballskole??
Kan UU lave et tilbud om volleyskole her i området? Eller lave en hjælpepakke så klubber kan lave det selv.
Preben: UU /kraftcenteret skal lægge nogle aktiviteter andre steder end i Ikastområdet.
Man kunne fx lægge det laveste niveau i Talentcenterets træning et andet sted.

Beslutning: Mailgrupper oprettes som foreslået i beretningen. Action: JD.PAUSE - KAFFE - OSTEMAD osv.
Uddeling af hædersgaver:
JUBI-pokalen gik til Skjern, der har en flot ny kidsafdeling, hvor 40 børn har været med til kamp i år.
Den Gyldne Skovl: Thisted, der har fået et kidshold og et herrejuniorhold i gang i år.
(Skovlen gives til en klub, der har gjort det specielt godt med ungdomsarbejdet).
MØDET GENOPTAGET:


Dommerudvalget:
Lone: Vi har i to år ikke haft et dommerudvalg. Vi har fået DVBF til at køre dommerkurser. Det er bare meget dyrere end det vi selv havde.
Vi har brug for en frivillig leder  til at arrangere kurser, hvis vi skal tilbage til den gamle pris.
-Og en til at vedligeholde dommerkartotek.
-Og en til at udskrive dommerbøder.
-Det kan altså være tre forskellige.
Bestyrelsen har besluttet at forlænge dommerkortenes løbetid med to år. Så skal man også kun på repkursus hvert 5. år.

JM er ikke sikker på at det er en god ide at have så langt levende dommerkort. Claus bakkede op.
Kjeld: Fødselsdata med i dommerkartoteket. Så vi kan genfinde dem selv efter mange års fravær.

IU: Inaktivt. DVBF står for trænerkurserne.

Beachudvalget: Arbejdet er identisk med det Holstebro og Hjerm laver ved VM.

4. Kasserer
Regnskabet godkendt med et underskud på 27.000 kr.
Fortsætter vi på samme måde har vi ikke  flere penge i 2011.

5. Indkomne forslag
Bedsteds forslag.
Preben D motiverede forslaget:
Kidsstævnerne - Vi kan selv bestemme om vi vil benytte DVBFs onlinesystem.
Der stemmes ikke om forslaget.
2. Ungdom, ufuldtallige hold:
For mange vil søge dispensation.
Forslag fra Spentrup om at trække GP-point (et point pr. manglende spiller - eller en brøkdel af dagens score). JM mente der skulle trækkes nogle flere point.
Preben: De 2-3 bedste HJ er stærkere alene end sammen med nogle grønne holdkammerater.
Men 4 spillere er OK.
Malene: Lad os fortsætte diskussionen i mailgrupperne.
Det blev beslutningen. UU starter en fortsat debat i et mailforum.

Hjerms forslag:
Kjeld uddybede forslaget.
JD: Gerne hjemmedommere - men ikke legaliseret. Det skal godkendes af klubberne i hvert tilfælde som nu.
Kirsten: Evt. B-dommere som 2. dommere i damerækken.
JM, ikke glad for at legalisere hjemmedommere. Er også betænkelig ved trekantstævner.
Preben J: Alle vore dommere spiller samtidig, så vi kan ikke stille hjemmedommere.
Er derimod meget positiv overfor trekantstævner.
Else: Så skal der også være B-dommere hos herrerne.
Preben: Vores klubs hjemmestævner ødelægges af trekantstævner. Det er vi altså imod.
Lone: DVBFs turneringsforslag opererer med kun med 1 dommer i 3. div. - så kan vi også tillade en B-dommer som 2.dommer.
Claus: Der er forskel på herrer og damer!
Lilian: Herrerne må lære at styre sig om acceptere kvindelige dommere. De kvindelige dommere skal også være bedre til at bruge kortene.
Preben: Nogle bedagede herrehold er trælse at dømme. Sunds vil fx gerne spille to udekampe i Bedsted samme dag.
Generelt er der flere, der synes at man slipper nemmere om ved at passe sine dommertjanser, hvis man får to kampe i træk.
Lone: Respekt x3
Else: Brug reglerne.
Flere: Generelt er det ikke noget problem at bruge B-dommere, blot de er nogenlunde erfarne.

1. Danmarksserien i trekantstævner
0 for - 6 undlod - 13 imod
Forslaget faldet.

2. Hjemmedommere:
2 for - 11 imod - 6 undlod
Forslaget faldet.

3. B-dommere som 2. dommere
18 for - 1 undlod - 0 imod
Forslaget vedtaget.

4. Kan man kombinere et træner/lederkursus med en dommeruddannelse.
Lone: Der skal være nogen, der vil gøre noget. Der skal bare være en der vil koordinere nogle kursustilmeldinger, osv. og få arrangeret dommerkurser.
Vi ser, hvad der sker under næste punkt:

6. Valg
Formand: Lone Godballe, genvalgt
Bestyrelsesmedlem for et år: Tonny Kristensen, Skjern
TU: Genvalg (Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard)
S3-TU: Genvalg (Iver Bergholt og Steen Jørgensen)
UU: Genvalg (Anja Kjærsgaard)
IU: Genvalg (Mats Björkman)
DU: Genvalg ("Vakant")
PU: Genvalg (Ingolf Christensen, Jes Jessen og Jan Troelsgaard)
BU: Malene Pedersen
Revisorer: Genvalg (Jens Thorsen, Arvid Lisbjerg)
Rev.suppl. Genvalg (Niels Ole Ørgaard)

7. Sted for næste års rep.møde
Genvalg til Hjermhallen

8. Evt.
Bjarne S.: Ungdoms DM ligger for sent.
JM: Ny divisionsstruktur? Hvad siger I til det??
Anders: 2.-3. juli er der Fanta-tour i Vejers.
Tonny(til UU): Hvad med et beach-kidsstævne??
Preben: Sælger sorte bolde… - de fås også i andre farver. Reklamer kommer på VVBKs hjemmeside. Der bliver en bestillingsperiode i de kommende 2-3 uger.

Preben: DVBFs repmøde bliver meget vigtigt. Team Danmark-tilskuddet forsvinder og DVBF vil hente 1,7 mio hos klubberne. Et aktuelt forslag vil koste VVBKs klubber tilsammen ca. 300.000 kr pr. år. Det vil blive, 40-50.000 for hver af de største klubber i kredsen.
Det er vigtigt at vi kommer med masser af vestjyder til repmødet. Kom endelig allerede om lørdagen d. 21. maj, hvor der er ungdomskonference med masser af spændende tilbud til både trænere og ledere. Men det er altså søndag d. 22. maj, der er repmøde.
Er der interesse for en bustur derned (det er i Fredericia)Niels Ole sluttede med at sige tak for god ro og orden.
Formanden kvitterede med at takke dirigenten og også takke forsamlingen for et godt møde. "Det er jo en fornøjelse at være formand her, og hvis I fortsætter, så tager jeg også gerne 25 år mere."
Omkring repmødet i DVBF: Vær opmærksom på at man kan stemme pr. fuldmagt, så vær flink til at udstyre andre med fuldmagter.