Version 2 - 26.april kl. 21.00
Repræsentantskabsmøde i VVBK onsdag d. 25. april 2006
(se skriftlige beretninger)
Deltagere
*Niels Ole Ørgaard(NOØ), Preben Dahlgaard, Bedsted og bestyrelsen, Lone Godballe, Formand og Holstebro KFUM, Maja Danielsen, Holstebro KFUM,  Birgitte Ørgaard, Holstebro KFUM, *Ingrid Jakobsen, Holstebro KFUM,  Lone Justesen og Else Kristensen, Thisted VK, Jørn Madsen, TU og Holstebro,  Bjarne Søndergaard, TU og Bedsted KFUM,  Claus Christensen, Bedsted, Steen Jørgensen, MotionSyd-TU og Herning KFUM , Allan Hall og Kirsten Madsen, Herning KFUM, Tanja Brøns og Linda Sørensen, Skive FVK, Iver Bergholt, Skive og MotionNord-TU, Lilian Skov og Karen Clausen, Hjerm FIF, Jørgen Donslund(JD), Ikast KFUM og VVBK-sekretariatet,  Tonny Kristensen, Skjern KFUM og bestyrelsen, *Eddy Madsen, DVBF og Anders Kure, Skjern KFUM.
(*: Deltagere uden stemmeret).
I alt 23 deltagere, hvoraf 20 har stemmeret.

Formand, Lone Godballe bød velkommen. Specielt til Eddy Madsen, DVBFs formand

1. NOØ valgt som dirigent.
Konstaterede at mødet er lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Lone uddybede sin beretning.
Seminaret i Bedsted fik nogle ord med på vejen.
Ligeså med licensen, som jo har været igennem sin første sæson. Mon der skal ske ændringer?
TC Vest er kommet rigtig godt i gang. Der er mange med fra alle jyske og fynske kredse. Man må gerne komme og se på og/eller deltage i træningerne. Der er mange klubtrænere, der er med på frivillig basis, men der er selvfølgelig plads til flere.
Kids er stadig der, hvor vi skal satse.
Erik Graversen fra MVBK er på banen med et forslag til DVBFs repmøde. Det vil Preben kommentere senere.
Tak og tillykke til rigtig mange…

NOØ fortalte at der er problemer med at løse licenser for andre end sig selv, fordi der skal en ny e-mailadresse til hver ny licens. Claus fortalte dog, at man kan benytte fiktive e-mailadresser.

3. Udvalgsberetninger
TU: Jørn havde et tilbageblik på, hvor mange hold, der var i seniorrækkerne i gamle dage.
Er vi i gang med en afvikling?

S3TU syd: Steen fortalte kort at man ønsker kun at have 3 kampe pr. hold/dag.
Ønsker ikke at indføre nogen tidsgrænser eller lignende. Fylder altid op til 6 hold i niveau A.

S3TU nord: Iver fortalte at i Nord laver sekretariatet turneringsplanen. Det har været dejlige stævner, men der har også været diskussioner mm. Ved evalueringen efter sidste stævne er der vedtaget nogle regler som fremgår af den skriftlige beretning. Den vigtigste præcisering er´, at det sidste hold i A-rækken skal rykke ned i B-rækken.
Behovet for at stramme op på reglerne er et udtryk for seriøsitet og det er jo glimrende.

Ungdom, JD:
JD fortalte lidt om ungdoms- og kidsturneringerne.
På baggrund af et indlæg fra Niels Dahlgaard til hjemmesiden redegjorde JD for, hvilke hensyn der tages ved inddeling af puljer og placering af stævner(se diskussionsforum på hjemmesiden)

I første udgave af dette referat stod: "Aldersgrupperne rykker et år i forbindelse med teen15 og teen17. Det bringer os i overensstemmelse med de internationalt gældende aldersgrænser."
Dementi:Peter Kjellerup har fulgt op på denne sag og snakket med Peter Morell og flere bestyrelsesmedlemmer fra DVBF og det skal fastslås at ALDERSGRÆNSERNE IKKE RYKKES.
Men TeenVolley U15(som er det rigtige navn) svarer altså til drenge og pige-rækken. Når man spiller U15 i det højeste level, som er level 4, er det nøjagtigt det samme som drengerækken og pigerækken har været hidtil (altså for 7. og 8. klasse) og U17 svarer til juniorrækkerne(9.-10.kl.)  Level 3 spilles kun i U15. Det er 6 mod 6 på en lidt forkortet bane. Level 2 er 3 mod 3 på badmintonbane og level 1 er som level 2 men med gribning af 2. berøring, som vi kender det fra kidsvolley level 3. Level 2 og 1 spilles både i U17 og U15.
Det er ikke helt klart om ynglinge skal hedde Teen 19.

Teenvolley kan godt gå hen og blive et hit i skolerne.

Lilian: Regelfoldere til forældrene som dømmer kidsvolley.
Kommentar: ”Det er måske bedst at lade børnene dømme.”

Ingrid fortalte om en oplevelse som stævneleder for et skolestævne for 3. klasser. Der skal køre 80 af den slags stævner i efteråret.
Ingrid fik en skabelon til forberedelse fra Peter Morell. Tilsvarende var der sendt en skabelon ud til skolerne. Så passede tingene sammen. Der blev kørt to moduler á 2 timer. I hvert modul blev der spillet kidsvolley level 1 med 100 børn, hvor alle kunne være med. Stor succes og en god oplevelse for både elever, lærere og for Ingrid!
Det udvikler sig nok til et årligt stævne for alle Holstebros 3. klasser. Der dukkede 7 nye spillere op i klubben i træningerne efter stævnet. Det er tanken, at det skal ligge i januar.
Eddy foreslog at forsøge at få det placeret lige efter efterårsferien. Så er der større chancer for at få spillerne med i klubben.
Tanja fortlte fra Skive, at kidstræningen ligger ude på skolerne og ikke koster kontingent. Derfor er de ikke rigtigt med i klubben. Der bliver spillet rigtig meget kidsvolley på skolerne i Skive.
Men det kniber voldsomt med at få dem ind i klubben til drenge- og pigerækkerne.
JD fortalte om bestræbelserne for at bringe spillerne fra forskellige skoler sammen i Ikast.
Iver fortalte at Skive har idrætskoordinatorer som sørger for at arrangementerne er på skolernes aktivitetsplaner.
Else fortalte om Thisteds tilbud om ”Sommerferieaktiviteter” som har givet flere medlemmer. Det er i øvrigt kanongodt at få spillerne med ud til stævnerne. Der er opstået venskaber på tværs af klubberne.
Bjarne: Der kommer flere og flere hold til skolemesterskaberne. Hvordan får vi dem ud i klubberne?


Kaffepause og udddeling af JUBI-pokalen, der i år tilfaldt Steen Jørgensen, som i mange år har stået for mix syd. Det er et utrolig godt stykke lederarbejde, der laves her. 

Jørn synes ikke der er brug for teenvolleyregler. Hvis børn er opdraget med volleysmåspil, har de også mulighed for at spille normal volley allerede i 8. klasse. Ingrid var dog uenig.

Dommerudvalget:
Lone fortalte, at man har forsøgt at lave et dommerkursus i hver kategori, men uden held.
Der forsøges igen i efteråret. Tidligt på sæsonen.

Beach: Der skete ikke rigtig noget i år. Det overdrages næste år til Bedsted KFUM.

IU: Ligger nu under TC.

Beretningerne godkendt.

4. Regnskab
Undeskud på 35.000,-
Regnskabet godkendt.

5. Forslag
Preben Dahlgaard indledte med at fortælle om Erik Graversens forslag til DVBFs repræsentantskabsmøde.

Karens forslag om at kigge ud over kredsgrænser med DS-planlægningen.
Jørn: Mit eget hold er mest interesseret i at spille på hverdage uden at køre ret langt.
Lilian: Det er et problem at stille dommere til hverdagskampe.
Kirsten: Vi er også mest til hverdagskampe.
Anders: Forstår at DSD-holdene synes, det har været en lidt tynd turnering.
Jørn: Ingen DSD-hold ville til 2. div. Kval. – de vil nemlig ikke ud at køre længere.
Jørgen: Slutspil
Tonny: Grand Prix!
Jørn: Er bange for at forslaget vil medføre, at der er færre spillere i VVBK på sigt.
Preben: Gå hjem i klubben og tæl jeres damer! Stil nogle flere damehold.
Tanja: 10 S1D-spillere i Skive stoppede fordi de ikke ville spille i DS.

Jørgen: Trækker forslaget på vegne af Ikast.

Iver: Vi kan måske få nye dame og herrehold i gang ved at lave stævner, der ikke ligger samtidig med mix- og ungdomsstævner.
Jørgen: God ide at lave det som trekantstævner med kampe bedst á 3 sæt.
Tanja: Vores S1D
Lilian: Kvinder skal bruge en hel lørdag på et trekantstævne.
Jørn: Åbne stævner
Eddy: Prøv at lægge stævner tæt ved kredsgrænserne og lade dem være åbne

Jørn foreslår: Hjemmeholdet stiller dommere i DS! Hvis udeholdet er utilfreds, kan de selv stille med nogen!!

6. Valg
Lone Godballe:    Genvalgt som formand
Preben Dahlgaard:    Genvalgt til bestyrelsen
Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard:  Genvalgt til turneringsudvalget
Iver Bergholt:   Genvalgt til turneringsudvalget
Steen Jørgensen:  Genvalgt til turneringsudvalget
Anja Kjærsgaard:  Genvalgt til ungdomsudvalget
Dommerudvalg:    Vakant
IU. Mats   Mats genvalgt til IU
Beachudvalg:   Niels Dahlgaard nyvalgt
Protestudvalg:    Ingolf Christensen, Jan Troelsgaard og Jes Jessen.
Revisorer:     Arvid Lisbjerg og Jens Thorsen
Revisorsuppleant:   NOØ

7. Sted for næste års repmøde:
Hjerm

8. Evt.
NOØ anbefaler at komme til DVBF-rep. Det er søndag d. 21. maj kl. 10.00.
Eddy anbefaler at man kigger på www.volleyball.dk op til mødet. Her kommer indkaldelse, forslag osv.
Der er ungdomskonference lørdag 20. maj med temaet "Coaching." Det bliver garanteret også godt.
Der er gratis forplejning til en repræsentant fra hver klub ved repmødet(det er nyt).
Der koordineres kørsel. Kontakt Jørgen på sekretariatet.

Anders: 5.-6. august er der Nestea Beachtour i Vejers. Det bliver godt vejr.

Lone: Tak til dirigenten – der samtidig blev lykønsket med 60 års fødselsdagen i fredags.

Referat: Jørgen Donslund