Til stævnelederen for Grand Prix-stævner i MJVB
Til Grand Prix-stævnet får du fra turneringslederen en mail med turneringsplaner i Excelformat
Svigter elektronikken findes kampskemaer, resultatplakater osv stadig til print på MJVB.dk. Filerne findes under "Reglement".

Stævnelederopgaver med "elektronisk stævneledelse":
Elektronisk stævneledelse, Normal brug:

Som stævneleder får du en turneringsplan som Excel-fil. Når du åbner den skal du aktivere makroerne.
Filen består af en række faner og en af dem rummer turneringsplanen for den aktuelle række.
Fanen hedder noget, der svarer til det antal hold, der er i rækken fx 5hold eller 6hold2p (2 puljer).
I dette ark kan du vha. makroer udskrive alle kampskemaer: Marker en eller flere kampe og tryk på Ctrl+D. Så printes der udfyldte kampskemaer!
Løbende under stævnet indfører du resultaterne på samme side (dommernavnet skrives over, når der skrives boldscore ind, og det er IKKE en fejl).
Programmet tæller sæt og bolde sammen i puljestillingen på siden.
Når alle kampene i en pulje er spillet færdig markeres hele puljen (hold venstre musetast nede og træk ned over puljens rækker) og du trykker Ctrl+R. Så regnes puljen ud og holdnavnene rykker ind på de rigtige pladser i evt. slutspilskampe. Har man printer med i hallen, kan man på dette tidspunkt udskrive kampskemaer for de afsluttende kampe for-udfyldt med hold- og dommernavne.
En udskrift kan med fordel hænges op i hallen - gerne flere gange i løbet af stævnet.
Har man en hjemmeside el. et delbart drev, hvor man kan lægge excelfilen eller blot en pdf-version, så hold og publikum kan følge resultaterne på deres smartphones er det jo rigtig smart.
Er der  wifi i hallen, er det jo en god ide at offentliggøre evt. kode for gæsterne samtidig med at man fortæller, hvor man kan følge resulaterne.

Fejl og rettelser:
Nogle computere er sat op til ikke at acceptere makroer og der er tilfælde, hvor det er nemmest at låne en anden computer.
Er der noget galt med udskrifterne, fx forkert navn på hal eller række, forkert starttidspunkt eller forkert længde på kampene, forkert type kampskema? Så rettes det oftest på fanen DATA. Forkerte holdnavne rettes i ”Import”, hvis den fane findes – ellers i DATA.
Hvis du ikke kan rette det på fanen DATA, men er nødt til at rette på selve turneringsplansiden, så vil du ofte opleve at siden er låst mod redigering. Det kan du ophæve ved i menuen Gennemse at vælge Ophæv beskyttelse. Koden for dette er: kids. Men retter du i det ark vil du efterfølgende nok få problemer med de funktioner, der er styret af makroer, så det bør undgås.
Hvis et hold udebliver fra stævnet, kan du i fanen Import (hvis den findes) ellers i DATA fjerne dette hold og rykke de andre op, så ”hullet er lukket”. Ved at kigge på fanen med det nye antal hold(fx 5 hold i stedet for 6), har du nu en ny turneringsplan.

ANDRE OPGAVER for stævnelederen
 
Før stævnet:
1. Kontakt halinspektøren og fortæl hvor mange hhv. hanner og hunner, der kommer, så fordelingen af omklædningsrum og bemanding af cafeteria er i orden - Spørg eller tjek om alle net mm. er i orden. Angiv starttid + en time til klargøring og ca. sluttid.
2. Print kampskemaer (se ovenfor)
3. Print mindst en turneringsplan til ophængning et synligt sted i hallen

4. Husk tape til opklæbning af plakaterne i hallen.
5. Sæt net op, find "dommerstole", pointtavler, mikrofon etc.
6. Husk tusch til at udfylde plakaterne med og kuglepenne til kampskemaerne.
7. Sørg for ekstra fløjter til glemsomme dommere og husk også mindst 6 bolde/bane.
8. Er hallen uden cafeteria bedes I etablere salg af mad og drikke.
9. Læs relevante reglementer: GP-reglementet samt enten Turneringsreglement Kids, Mix, JS eller Ungdomsreglementet.
10. Læs også i Protestreglementet om din rolle i forbindelse med evt. protester.

Under stævnet:
1. Du skal lede afviklingen, sætte igang osv.
2. I tilfælde af afbud er det dig, der står for at lave ændringer i turneringsplanen. Se under Fejl og rettelser til elektronisk stævneledelse. Her kommer det virkelig til sin ret.
3. Sørg for at holde folk informeret om alt af betydning. Print og lav opslag, hvis filerne ikke kan ses på nettet.
4. Se på kampskemaets Resultatfelt(øverst til højre på forsiden), når du modtager det efter en kamp og få en mundtlig bekræftelse på, hvem der vandt.
6. Hold øje med at alle hold afleverer en holdseddel.
7. Ved ungdomsstævner og JS-stævner udfylder stævnelederen oversigt over ufuldtallige hold.

Efter stævnet:
1. Resultater mailes de til jd@mjvb.dk
2. Holdsedler scannes til jd@mjvb.dk (eller brev til Jørgen Donslund, Park Alle 6, 7430 ikast.
3. Kampskemaer gemmer stævnelederen til sæsonen er slut, hvorpå det kan kasseres..

Redigeret 6. okt 2016, jd