Årets ungdomsleder 2003:
Preben Dahlgaard, Bedsted KFUM
Tillykke til Preben, der fik prisen på DVBFs repmøde 11. maj i Odense

Preben får prisen overrakt af DVBFs formand, Eddy Madsen


Motiveringen for tildelingen:
Selv om der er mange aktive og dygtige ledere og trænere i Bedsted KFUM, er der ikke tvivl om, at den der både står bag og går foran(!) det er formanden Preben Dahlgaard. Preben har været aktiv leder og træner i Bedsted KFUM siden han begyndte at spille volleyball sidst i 70’erne og har været formand de seneste 20 år. Han har desuden taget tørnen i kredsarbejdet i såvel dommerudvalg som turneringsudvalg i lange perioder og er nu næstformand i bestyrelsen. Preben har været med til at vise vejen for andre ledere i kreds og klubber ved at uddanne sig til Kidsvolleyspecialist og starte en større satsning på Kidsvolley i klubben, der naturligvis har haft minivolley på programmet de seneste mange år.

Med et befolkningsunderlag på under 2000 indbyggere, og en geografisk beliggenhed, der betyder 60 km til nærmeste nabo med ungdomsvolleyball, har Bedsted KFUM nogle hårde odds at kæmpe mod - men højt kvalificeret lederarbejde, dygtige trænere og vel "opdragne" forældre gør det alligevel muligt for klubben at markere sig som en af de førende aktører i dansk ungdomsvolleyball.

Bedsted KFUM har i sæsonen 2002-2003...

Som en afledning af klubbens gode ungdomsarbejde er Bedsted Skole
ved skole-DM i marts 2003 blevet nr. 1 hos pigerne og nr. 3 hos drengene.
 

Klubben har desuden en meget velfungerende og altid opdateret hjemmeside, hvor man bl.a. kan se en klubprofil, der fortæller om en ualmindelig velorganiseret klub – en klub der med stor værdighed kan bære prædikatet ”modelklub.”


Preben med Kids-spillerne fra Bedsted KFUM.
 Bilag: Klubprofilen fra Bedsted KFUMs hjemmeside:


 
 

KLUBPROFIL
 

Klubnavn:   Bedsted KFUM

Kontakt:  Preben Dahlgaard
  Gyvelvænget 19,
  7755 Bedsted Thy
  Tlf. 9794 5890 / 4041 5890
  E-mail pdahlgaard@mobilixnet.dk

Hjemmebane:  Bedsted Hallen, Sydthy Idræts- og fritidscenter,
  Ved Stadion 7
  7755 Bedsted Thy

Træningstider: Mandag kl. 15:30 - 23:00
  Torsdag kl. 15:30 – 22:30

Beachbane:  Bedsted Skole, Skolegade, 7755 Bedsted Thy

Klublokale:  Bedsted Hallen

Klubblad:
”Klubbladet” udkommer hvert år d. 1. oktober og husstandsomdeles til 7755 Bedsted Thy. Klubbladet indeholder information om trænere, træningstider, Grand Prix – stævner, turneringsprogram samt kalender. Klubbladet er desuden annonceblad for klubbens mere end 90 sponsorer.

Nyhedsbrev:
”Hjemmesiden” uddeles ca. én gang pr. måned, primært med forældreinformation

Hjemmeside:
http://www.bedstedkfum.dk indeholder nyheder, fakta om klubben samt resultater.

Trænerudvalg:
Samtlige klubbens trænere mødes én gang pr. måned sammen med bestyrelsesrepræsentanter til trænermøde. Mødet bruges til koordinering, information samt erfaringsudvikling.

Trænermappen:
Hver træner udstyres med en trænermappe med diverse materialer til hjælp til trænergerningen.

Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, ½ delen på valg ved den årlige generalforsamling i februar måned. Der er tradition for kampvalg i Bedsted KFUM. Klubbens kasserer findes udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder:
Der afholdes min. ét møde pr. kvartal.

Det vil vi….

Bestyrelsen har følgende vision for ungdomsarbejdet i klubben:
Bedsted KFUM er et tilbud til alle i alle aldre (ønsker hold i alle rækker)
- Klubben gennemfører et hvervningsprogram, der omfatter uddeling af  indbydelser på Bedsted Skole til alle elever.
- Annonce i lokalavisen Thylands Avis
- Plakater i byens forretninger
- Indbydelse på klubbens hjemmeside.
- Fast kontakt til medlemmer af klubben, der går på efterskole.

Klubbens børn og forældre er glade for aktiviteterne i klubben
- Træningen tilrettelægges så stemningen er positiv i Hallen under og omkring træningstidspunktet.
- Børnene kontaktes, hvis der er frafald.
- Forældrene inviteres primært i minirækken til info-møde før Grand Prix-start og inviteres til at deltage aktivt i klubbens liv, som kørselskoordinator, hjælpetræner, holdleder ved Grand Prix-stævner samt opfordres til aktivt at tage del i klubbens pengegivende aktiviteter.

Kvalificerede trænere både sportsligt og socialt
- Trænerne rekrutteres udfra både tekniske og menneskelige kvaliteter.
- Trænerne tilbydes kurser og erfaringsdrøftelser både lokalt og regionalt.
- På trænermøderne skal holdningsdrøftelser have ligeså stor vægt som praktiske/tekniske-diskussioner.
- Klubbens medlemmer skal tilbydes mindst ét socialt arrangement – trænerne kan støttes af bestyrelsen eller andre forældre.
- Trænerne skal tilbydes mindst ét socialt arrangement.
- Der afholdes trænersamtaler mindst én gang i sæsonen.

At volleyball fortsat er en aktiv sportsgren i skolemiljøet i Thy
- Klubben tilbyder hjælp til gennemførelsen af skoleturneringen i volleyball for henholdsvis 1. runde i kommunen og 2. runde på amtsniveau samt til inspiration i Folkeskoleregi.
- Klubben tilbyder hjælp til områdets efterskoler til afvikling af turnering samt til inspiration.
- Klubben deltager med instruktion på lærerkurser.
- Klubben støtter op om deltagelsen i Danmarks Mesterskaberne for skolehold.
- Klubben er en aktiv medspiller omkring idrætslinien på Nordvestjysk Handelsgymnasium.